РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ ПО                     КООРДИНАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УЧЁНЫЙ СОВЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
Сен 23 , 2020
Янв 25, 2019 | 04:58

...
Gəncə şəhərində “Aqrar elm sahəsində innovativ yönümlü tədqiqatlar və nəticələrin kənd təsərrüfatında tətbiqi” mövzusunda seminar keçirilmişdir
Июл 23, 2018 | 01:34
Gəncə şəhərində “Aqrar elm sahəsində innovativ yönümlü
Azərbaycan Respublikasının Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının Kənd Təsərrüfatı Bitki və Heyvanlarının Genetikası və Seleksiyası Problemləri üzrə Elm...
.
Мар 07, 2018 | 05:47
.
....
.
Апр 11, 2017 | 05:00
.
....
Copyright © 2015 Институт Информационных Технологий НАНА