RESPUBLİKA ELMİ TƏDQİQATLARIN                    ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI
KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİ VƏ HEYVANLARININ GENETİKASI VƏ SELEKSİYASI PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ ELMİ ŞURA
Dek 18 , 2018
Gəncə şəhərində “Aqrar elm sahəsində innovativ yönümlü tədqiqatlar və nəticələrin kənd təsərrüfatında tətbiqi” mövzusunda seminar keçirilmişdir
İyl 23, 2018 | 01:34
Gəncə şəhərində “Aqrar elm sahəsində innovativ yönümlü
Azərbaycan Respublikasının Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının Kənd Təsərrüfatı Bitki və Heyvanlarının Genetikası və Seleksiyası Problemləri üzrə Elm...
Kənd təsərrüfatı bitki və heyvanlarının genetika və seleksiyası problemləri üzrə Elmi Şura”sının növbəti iclası keçirilmişdir
Mart 07, 2018 | 05:47
Kənd təsərrüfatı bitki və heyvanlarının genetika və
Mart ayının 7-də Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN) Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının “K...
Kənd təsərrüfatı bitki və heyvanlarının genetika və seleksiyası problemləri üzrə Elmi Şuranın növbəti iclası keçirilmişdir
Apr 11, 2017 | 05:00
Kənd təsərrüfatı bitki və heyvanlarının genetika və
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda Respublika Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının “Kənd təsərrüfatı bitki və heyvanl...
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015