RESPUBLİKA ELMİ TƏDQİQATLARIN                    ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI
KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİ VƏ HEYVANLARININ GENETİKASI VƏ SELEKSİYASI PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ ELMİ ŞURA
İyn 24 , 2018
Kənd təsərrüfatı bitki və heyvanlarının genetika və seleksiyası problemləri üzrə Elmi Şura”sının növbəti iclası keçirilmişdir
Mart 07, 2018 | 05:47
Kənd təsərrüfatı bitki və heyvanlarının genetika və
Mart ayının 7-də Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN) Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının “K...
Kənd təsərrüfatı bitki və heyvanlarının genetika və seleksiyası problemləri üzrə Elmi Şuranın növbəti iclası keçirilmişdir
Apr 11, 2017 | 05:00
Kənd təsərrüfatı bitki və heyvanlarının genetika və
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda Respublika Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının “Kənd təsərrüfatı bitki və heyvanl...
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015