RESPUBLİKA ELMİ TƏDQİQATLARIN                    ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI
FƏLSƏFƏ, HÜQUQ, SOSİOLOGİYA VƏ SİYASİ PROBLEMLƏR ÜZRƏ ELMİ ŞURA

Fəlsəfə, hüquq, sosiologiya və siyasi problemlər üzrə elmi şuranın tərkibi

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
İlham Məmmədzadə

AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun direktoru, sədr

Hüquq üzrə elmlər doktoru
İsaxan Vəliyev

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondunun aparat rəhbəri, sədr müavini

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru
Dilarə Müslimzadə

AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Etikanın nəzəri və tətbiqi problemləri  şöbəsinin baş elmi işçisi, elmi katib

AMEA-nın müxbir üzvü
Bəxtiyar Əliyev

Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya kafedrasının müdiri

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Adil Əsədov

AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Estetikanın nəzəri və tətbiqi problemləri şöbəsinin müdiri

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Arzu Hacıyeva

AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Fəlsəfə və ictimai fikir tarixi şöbəsinin müdiri

Hüquq üzrə elmlər doktoru 
Bəhram Zahidov

AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

Siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru 
Elman Nəsirov

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru

Hüquq üzrə elmlər doktoru 
Əbülfəz Hüseynov

Bakı Dövlət Universitetinin Əmək və ekologiya hüququ kafedrasının professoru

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Əbülhəsən Əliyev

AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Müasir fəlsəfə problemləri şöbəsinin baş elmi işçisi

Hüquq üzrə elmlər doktoru 
Əli Rzayev

AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi, mülki hüquq və mülki proses şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Hüquq üzrə elmlər doktoru 
Əmir Əliyev

Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin dekanı

Hüquq üzrə elmlər doktoru 
Firudin Səməndərov

Bakı Dövlət Universitetinin Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının müdiri

Hüquq üzrə elmlər doktoru 
Habil Qurbanov

AMEA Azad Həmkarlar İttifaqının  sədri

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
İzzət Rüstəmov

Bakı Dövlət Universitetinin Sosiologiya kafedrasının müdiri

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Kazım Əzimov

Bakı Dövlət Universitetinin Sosiologiya kafedrasının professoru

Hüquq üzrə elmlər doktoru 
Lətif Hüseynov                                          

Azərbaycan Respiblikası Milli Məclis Aparatının Dövlət quruculuğu üzrə qanunvericilik şöbəsinin müdiri

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru
Məmməd Rzayev

Naxçıvan Dövlət Universitetinin tərbiyə işləri üzrə prorektoru

Siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru
Ramiz Sevdimalıyev

AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq şöbəsinin baş elmi işçisi

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru
Rəfiqə Əzimova

AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Sosiologiya və sosial psixologiya şöbəsinin müdiri

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Rəna Mirzəzadə

AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Politologiya və siyasi sosiologiya şöbəsinin müdiri

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
Firuzə Abbasova

Bakı Dövlət Universitetinin Cinayət prosesi kafedrasının müdiri

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015