RESPUBLİKA ELMİ TƏDQİQATLARIN                    ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI
KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİ VƏ HEYVANLARININ GENETİKASI VƏ SELEKSİYASI PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ ELMİ ŞURA

 

N Ad, soyad Vəzifə
1 AMEA-nın müxbir üzvü  Zeynal Əkpərov AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun direktoru, sədr
2  İ.ü.e.d., prof.
Rəsul Balayev  
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm                            Mərkəzinin baş direktoru, sədrin müavini
3  b.ü.f.d.                                    Aynurə Hacıyeva  AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, “Meyvə bitkiləri”şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, elmi katib
 4  b.ü.f.d.                                  Mehrac Abbasov  AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, elmi işlər üzrə direktor müavini, üzv
AMEA-nın müxbir üzvü  İbrahim Cəfərov                        Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru, üzv
a.ü.f.d.                                  Afiq Məmmədov  AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, üzv
 b.ü.e.d., prof.                  Naib Əminov   AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, şöbə müdiri, üzv
 a.ü.e.d., prof.               Maarif Yusibov  ET Tərəvəzçilik İnstitutu, şöbə müdiri, üzv
 9 b.ü.e.d., prof.                        Ramiz Əliyev   AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, şöbə müdiri, üzv
10   b.ü.e.d.                            Aydın Əsgərov  AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, şöbə müdiri, üzv
11   b.ü.e.d.                              Hacı Şıxlinski  AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, şöbə müdiri, üzv
12   b.ü.e.d., prof.            Fərman Quliyev  AMEA Lənkəran Regional Elmi Mərkəzinin direktoru, üzv
13   a.ü.e.d., prof.                  Rauf Quliyev  Bakı Dövlər Universiteti, Genetika və Darvinizm kafedrasının müdiri, üzv
 14  a.ü.e.d., prof.                  Zaur Həsənov   ADAU Meyvəçilik, tərəvəzçilik və subtropik bitkilər kafedrasının professoru, üzv
 15  T.ü.f.d.                             Taryel Pənahov  ET Tədqiqat Üzümçülülk və Şərabçılıq İnstitutunun direktoru, üzv
16 a.ü.e.d., prof.              Qənbər Abdullayev ADAU Heyvandarlıq və heyvandarlıq məhsulları istehsal texnologiyası kafedrasının müdiri, üzv
17 A.ü.e.d.                        Ələddin Tağıyev ET Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər İnstitutu,Texniki Bitkilərin Seleksiyası şöbəsinin müdiri, üzv
18 a.ü.f.d.                              Vüqar Səlimov ET Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutu, şöbə müdiri, üzv
19 bayt.ü.e.d.                 Avtandil Yusifov ET Baytarlıq İnstitutu, Baytarlıq preparatları və biokimya şöbəsinin rəhbəri, üzv
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015