AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Hüquqşünaslıq və insan haqları üzrə elmi şura

1.

Nazim Həsən oğlu Cəfərli

hüquq elmləri doktoru, AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, sədr

2.

Aytən İnqlab qızı Mustafazadə

hüquq elmləri doktoru, AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun direktoru, sədr müavini

3.

Samirə Asəf qızı Qaramollayeva

hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun elmi katibi, elmi katib

4.

Fərhad Sahib oğlu Abdullayev

hüquq elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri

5.

Fuad Musa oğlu Cavadov

hüquq elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin rəisi

6.

Cavanşir İslam oğlu Süleymanov

hüquq elmləri doktoru, AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Cinayət hüququ və cinayət prosesi şöbəsinin müdiri

7.

Firuzə Məhəmməd qızı Abbasova

hüquq elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Cinayət prosesi kafedrasının müdiri

8.

Ayxan Xankişi oğlu Rüstəmzadə

hüquq elmləri doktoru, AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Dövlət və konstitusiya hüququ şöbəsinin müdiri

9.

Əli Heydər oğlu Rzayev

hüquq elmləri doktoru, AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Dövlət və konstitusiya hüququ şöbəsinin baş elmi işçisi

10.

Mayis Nəbi oğlu Əliyev

hüquq elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Əmək və ekologiya hüququ kafedrasının professoru

11.

Sadıqov Əfsər İsa oğlu

hüquq elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq hüquq kafedrasının professoru

12.

Xəyyam Cəbrayıl oğlu İsmayılov

hüquq elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrasının müəllimi

13.

Mübariz Həsrət oğlu Mustafayev

hüquq elmləri doktoru, Bakı Dövlət  Universitetinin Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının müəllimi

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015