AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Arxeologiya, etnoqrafiya və antropologiya üzrə elmi şura

 1.

Nəcəf Ələsgər oğlu Müseyibli

tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, sədr

 2.

Əliağa Əyyub oğlu Məmmədli

antropologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Etnososioloji tədqiqatlar şöbəsinin müdiri,

sədr müavini

 3.

Anar Mirsəmid oğlu Ağalarzadə

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Etnoarxeologiya şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, elmi katib

 4.

Solmaz Səttar qızı Məhərrəmova

tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Tarixi etnoqrafiya şöbəsinin bas elmi işçisi

 5.

Fəzail İmran oğlu Vəliyev

tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Antropologiya mərkəzinin baş elmi işçisi

 6.

Qafar Cəfər oğlu Cəbiyev

tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Erkən orta əsrlər dövrü arxeologiyası şöbəsinin baş elmi işçisi

 7.

Hidayət Fərrux oğlu Cəfərov

tarix elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Humanitar fənlər kafedrasının professoru

 8.

Tarix Meyrut oğlu Dostiyev

tarix elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının müəllimi

 9.

Qoşqar Oruc oğlu Qoşqarlı

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Arxeoloji xidmət şöbəsinin müdiri

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015