AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Azərbaycan tarixi üzrə elmi şura

1.

Kərim Kərəm oğlu Şükürov

tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Azərbaycanın tarixi demoqrafiyası şöbəsinin müdiri, sədr

2.

İbrahim Xudaverdi oğlu Zeynalov

tarix elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin dekanı vəzifəsini icra edən, sədr müavini

3.

Fərhad Rafiq oğlu Cabbarov

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin elmi katibi, elmi katib

4.

İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev

akademik, AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin sədri

5.

Cəfər Məmməd oğlu Cəfərov

tarix elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru

6.

Tofiq Hümbət oğlu Nəcəfli

tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

7.

Eynulla Yadulla oğlu Mədətli

tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

8.

Şahin Fazil oğlu Fərzəliyev

tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Mənbəşünaslıq və tarixşünaslıq şöbəsinin müdiri

9.

Firdovsiyyə Firdovsi qızı Əhmədova

tarix elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Tarix kafedrasının müdiri

10.

Camal Mehdi oğlu Mustafayev

tarix elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasını müdiri

11.

Cəbi Əmirvar oğlu Bəhramov

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

12.

Hacı Nuru oğlu Həsənov

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Abbasqulu Ağa Bakı­xanov adına Tarix İnstitutunun Yeni tarix şöbəsinin müdiri

13.

Natiq Nazim oğlu Məmmədzadə

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımlar tarixi şöbəsinin müdiri

14.

Naibə Əhmədağa qızı Əhmədova

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri

15.

İlqar Vahid oğlu Niftəliyev

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Azərbaycanın sovet dövrü tarixi şöbəsinin müdiri

16.

Arzu Əşrəf qızı Məmmədova

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının dosenti

17.

Ramil Əyyub oğlu Ağayev

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Abbasqulu Ağa Bakıxa­nov adına Tarix İnstitutunun Azərbaycanın orta əsrlər tarixi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015