AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Xəzər dənizinin problemləri üzrə elmi şura

1.

Ramiz Mahmud oğlu Məmmədov

akademik, AMEA-nın Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktoru, sədr

2.

Fərda Əli oğlu İmanov

coğrafiya elmləri doktoru, “Azərsu” ASC-nin “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunun direktor müavini, sədr müavini

3.

Əmir Soltan oğlu Əliyev

coğrafiya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Xəzər dənizin sahillərinin və dibinin geomorfologiyası şöbəsinin rəhbəri, elmi katib

4.

Novruz Məhəmməd oğlu Quliyev

AMEA-nın müxbir üzvü, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini

5.

Rauf Hacı oğlu Qardaşov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Xəzər dənizinin monitorinqi şöbəsinin rəhbəri

6.

Rza Nadir oğlu Mahmudov

coğrafiya elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometrologiya Departamentinin şöbə müdiri

7.

Fuad Mahmud oğlu Hacızadə

texnika elmləri doktoru, AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun Geotektonika və regional geologiya şöbəsinin baş elmi işçisi

8.

Umayra Rauf qızı Tağıyeva

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru

9.

Məhərrəm Səməd oğlu Həsənov

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktor müavini

10.

Rasim İsrafil oğlu Səttarzadə

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Siyasət şöbəsinin müdiri

11.

Şamil Baxşəli oğlu Hüseynov

müstəqil ekoloq, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin müşaviri

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015