AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

İqlimşünaslıq üzrə elmi şura

1.

Ramiz Mahmud oğlu Məmmədov

akademik, AMEA-nın Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktoru, sədr

2.

Məhərrəm Səməd oğlu Həsənov

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktor müavini, sədr müavini

3.

Əsgər Səməd oğlu Məmmədov

coğrafiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Hidrometeorologiya kafedrasının professoru, elmi katib

4.

Nazim Şəkər oğlu Hüseynov

texnika elmləri doktoru, Milli Aviasiya Akademiyasının Aviasiya meteorologiyası kafedrasının müdiri

5.

Fərda Əli oğlu İmanov

coğrafiya elmləri doktoru, “Azərsu” ASC-nin “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunun direktor müavini

6.

Rza Nadir oğlu Mahmudov

coğrafiya elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometrologiya Depatamentinin şöbə müdiri

7.

Surxay Həsən oğlu Səfərov

coğrafiya elmləri doktoru, Milli Aviasiya Akademiyasının Ətraf mühitin aerokosmik monitorinqi kafedrasının professoru

8.

Səid Həsən oğlu Səfərov

coğrafiya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun İqlim və aqroiqlimşünaslıq şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

9.

Umayra Rauf qızı Tağıyeva

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru

10.

Xəyyam Şakir oğlu Rəhimov

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun İqlim və aqroiqlimşünaslıq şöbəsinin rəhbəri

11.

Mirzəxan Rzaxan oğlu Mənsimov

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, İqlim dəyişmələri Qeyri Hökümət Təşkilatının müstəqil ekoloqu

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015