AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Kompüter elmləri üzrə elmi şura

1.

Əminağa Bəhmən oğlu Sadıqov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın akademik-katibi, sədr

2.

Ağası Zərbəli oğlu Məlikov

AMEA-nın müxbir üzvü, Milli Aviasiya Akademiyasının İnformasiya texnologiyaları kafedrasının müdiri, sədr müavini

3.

Ramin Mübariz oğlu Zeynalov

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Qəzaların monitorinqi və proqnozlaşdırılması laboratoriyasının böyük elmi işçisi, elmi katib

4.

Telman Abbas oğlu Əliyev

akademik, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun direktoru

5.  

Ramiz Məhəmməd oğlu Alıquliyev

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun 13 saylı şöbəsinin müdiri

6.  

Vaqif Rza oğlu İbrahimov

AMEA-nın müxbir üzvü, Bakı Dövlət Universitetinin Hesablama riyaziyyatı kafedrasının professoru

7.   

İsmayıl Mahmud oğlu İsmayılov  

AMEA-nın müxbir üzvü, Milli Aviasiya Akademiyasının Aerokosmik informasiya sistemləri kafedrasının professoru

8.    

Oqtay Qüdrət oğlu Nüsrətov

texnika elmləri doktoru, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

9.   

Ələkbər Əli Ağa oğlu Əliyev

texnika elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının müdiri

10.

Nailə Fuad qızı Musayeva

texnika elmləri doktoru, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Stoxastik proseslərin identifikasiyası laboratoriyasının rəhbəri

11.  

Cavanşir Firudin oğlu Məmmədov

texnika elmləri doktoru, Sumqayıt Dövlət Universitetinin Proseslərin avtomatlaşdırılması kafedrasının müdiri

12. 

Bayram Qənimət oğlu İbrahimov

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Texniki Universitetinin Telekommunikasiya sistemləri və informasiya təhlükəsizliyi kafedrasının professoru

13. 

Sayəddin Məşədi oğlu Cəfərov

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Kompüter mühəndisliyi kafedrasının professoru

14.  

Ramin Rza oğlu Rzayev

texnika elmləri doktoru, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Siqnalların tanınması üsulları və texniki diaqnostika sistemləri laboratoriyasının baş elmi işçisi

15.

Gülçin Gülhüseyn qızı Abdullayeva

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun İnformasiyanın intellektual emalı sistemləri laboratoriyasının rəhbəri

16.  

Ədalət Bəxtiyar oğlu Paşayev

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun “Kənd təsərrüfatında modelləşdirmə və idarəetmə” laboratoriyasının rəhbəri

17. 

Tahir Əli oğlu Əlizadə

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Qeyri-stasionar proseslərin real vaxt rejimində analizi üsulları laboratoriyasının müdiri

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015