Yer elmləri üzrə elmi şuranın tərkibi

Akademik Vasif  Babazadə 

Bakı Dövlət Universitetinin Faydalı qazıntılar kafedrasının müdiri, sədr

Akademik Pərviz Məmmədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Geofiziki kəşfiyyat üsulları kafedrasının müdiri, sədr müavini

Geologiya-mineralogiya üzrə
elmlər doktoru Nazim İmamverdiyev 

Bakı Dövlət Universitetinin Faydalı qazıntılar kafedrasının professoru, elmi katib

Akademik Arif İsmayılzadə 

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun Petrologiya şöbəsinin  müdiri

Akademik Hətəm Quliyev

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun Tektonofizika və geomexanika şöbəsinin müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü
Çingiz Əliyev

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun Geoloji mühitin qamma-spektrometriyası şöbəsinin müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü
Qərib Calalov

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun Layın hidrodinamikası şöbəsinin müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü
Tulparxan Salavatov 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin  Neft yataqlarının işlənməsi və istismarı kafedrasının müdiri

Geologiya-mineralogiya üzrə
elmlər doktoru Adil Əliyev

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun Palçıq vulkanizmi şöbəsinin müdiri

Coğrafiya üzrə elmlər doktoru
Fərda İmanov

Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsinin dekanı

Texnika üzrə elmlər doktoru
Qafar İsmayılov

SOCAR-ın “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutunun Neftin, qazın yığılması, hazırlanması və nəqli laboratoriyasının rəhbəri

Coğrafiya üzrə elmlər doktoru
Zakir Eminov 

AMEA Coğrafiya İnstitutunun Azərbaycanın əhali coğrafiyası şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015