Окт 27 , 2021
Янв 25, 2019 | 04:42

...
07.09.2018 tarixində Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında Respublika ElmiTədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının Tibb Problemləri üzrə Elmi Şurasının ölkəmizdəki elmi-tədqiqat tibb müəssələrinin elmi işlər üzrə rəhbərləri və problem komissiyalarının sədrləri ilə birlikdə yığıncağı
Сен 07, 2018 | 02:00
07.09.2018 tarixində Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə
Научный совет по медицинским проблемам Республиканского научно-исследовательского совета Азербайджанской Республики провел встречу с руководителями научно-иссле...
Copyright © 2015 Институт Информационных Технологий НАНА