Jan 25, 2019 | 04:42
...
...
07.09.2018 tarixində Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında Respublika ElmiTədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının Tibb Problemləri üzrə Elmi Şurasının ölkəmizdəki elmi-tədqiqat tibb müəssələrinin elmi işlər üzrə rəhbərləri və problem komissiyalarının sədrləri ilə birlikdə yığıncağı
Sep 07, 2018 | 02:00
07.09.2018 tarixində Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə...
A joint meeting of Scientific Council on Medical Problems of  Republican Council on Coordination of Scientific Researches with heads of scientific departments o...
Total : 30
Copyright © 2015 Institute of Information Technology of ANAS