Photo
07.09.2018 tarixində Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında Respublika ElmiTədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının Tibb Problemləri üzrə Elmi Şurasının ölkəmizdəki elmi-tədqiqat tibb müəssələrinin elmi işlər üzrə rəhbərləri və problem komissiyalarının sədrləri ilə birlikdə yığıncağı
Sep 07, 2018 | 02:00 / Conferences, assemblies
Read 850 times

A joint meeting of Scientific Council on Medical Problems of  Republican Council on Coordination of Scientific Researches with heads of scientific departments of medical research institutions and heads of problem commissions took place on 07.09.2018 in the Teaching Surgical Clinic of Azerbaijan Medical University. The registration of medical theses and methods of investigation, priority directions of scientific researches (genomics, regenerative medicine, molecular biology, high technologies, translational medicine and others), and principles (innovativeness, multidisciplinarity, multicentricity) were the main topic of discussion. It was emphasized that starting from the next year each institution must plan and carry out at least 1-2 research in these fields. 

 

Copyright © 2015 Institute of Information Technology of ANAS