Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə qeydiyyata alınmış dissertasiya mövzuları 

 2015-ci il üçün

2017-ci il üçün

2018-ci il üçün

2019-cu il üçün

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015