Tibb problemləri üzrə elmi şuranın tərkibi

AMEA-nın müxbir üzvü
Nuru Bayramov 

Azərbaycan Tibb Universitetinin I cərrahiyyə xəstəliklər kafedrasının müdiri, sədr

Tibb üzrə elmlər doktoru
İbrahim İsayev 

Azərbaycan Tibb Universitetinin Terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrasının müdiri, sədr müavini

Tibb üzrə elmlər doktoru
Balakişi Hüseynov 

Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan anatomiyası kafedrasının dosenti, elmi katib

Akademik Böyükkişi Ağayev

Səhiyyə Nazirliyinin  Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin direktoru

AMEA-nın müxbir üzvü 

Elmar Qasımov

 Azərbaycan Tibb Universitetinin Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasının müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü
Zakir Qarayev 

Azərbaycan Tibb Universitetinin Mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının müdiri 

Tibb üzrə elmlər doktoru
Abuzər Qazıyev

Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrasının professoru

Tibb üzrə elmlər doktoru
Adil Baxşəliyev 

Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun direktoru 

Tibb üzrə elmlər doktoru
Əli Allahverdiyev 

AMEA Fiziologiya İnstitutunun Kilinki neyrofiziologiya laboratoriyasının müdiri

Tibb üzrə elmlər doktoru
Məmməd Kərimov 

Azərbaycan Tibb Universitetinin Ümumi cərrahiyyə kafedrasının professoru

Tibb üzrə elmlər doktoru
Mənsur Bünyatov 

Azərbaycan Tibb Universitetinin Məhkəmə təbabəti kafedrasının müdiri

Tibb üzrə elmlər doktoru
Nazim Qasımov

Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun rektoru

Tibb üzrə elmlər doktoru
Nəsib Quliyev

Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru

Tibb üzrə elmlər doktoru
Oktay  Seyidbəyov

Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Stomatologiya kafedrasının müdiri

Tibb üzrə elmlər doktoru
Vaqif  Verdiyev 

Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun direktoru

 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015