Dissertantın        S.A.A       Müəssənin  adı  İxtisasın şifri və   adı Mövzunun adı                     Müzakirəyə təqdim olunma tarixi  
Əliyeva Sevda Salman qızı   3324.07-Məsafədən aeorokosmik tədqiqatlar Aqrar landşaft komponentlərinin vəziyyətinin spektrofotometrik qiymətləndirilməsi məsələlərində yeni ölçmə və validasiya metodları 18.06.2019
Akif Allahverdi oğlu Fətullayev   3337.01-İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri Atmosferin yerüstü qatının çirklənmə dərəcəsinin yeni meteoroloji ölçmə metodları 18.06.2019
Cəfərov Əli Abbas oğlu   3102.01-Aqromühəndislik Qaba və quvvəli yem xırdalayan kicik qabaritli qurğunun işlənməsi, parametrlərinin və iş rejimlərinin əsaslandirilmasi 20.06.2019
Əliyev Eldar Aydın oğlu   3102.01-Aqromühəndislik Hidroötürücülü rotasiyalı ot biçənin işlənməsi,parametrləri və əsaslandırılması 20.06.2019
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015