Dissertantın        S.A.A       Müəssənin  adı  İxtisasın şifri və   adı Mövzunun adı                     Müzakirəyə təqdim olunma tarixi  
Cəfərov Cəfər Famil oğlu  “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu  3305.05  -“Mühəndis-kommunikasiya sistemləri”   Su təchizatı sistem və qurğularında yüksək basqılı axınların idarə olunmasının səmərəli üsullarının tədqiqi  30.09.2019
Əliyeva Şəms Rizvan qızı  “Azərsu” ASC-nin “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu  3308.01-Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi Müasir su təchizatı sistemlərində yaranan bioörtüklərin tədqiqi və onların qarşısının alınması üçün tövsiyələrin hazırlanması  30.09.2019
Fərzəlizadə Xəyal Famil oğlu  Bakı Sukanal İdarəsi  3305.05-“Mühəndis-kommunikasiya sistemləri” Bakı şəhərində su təchizatı sistemlərində enerji səmərəliliyi və nasosların iş rejimlərinin optimallaşdırılması  30.09.2019
Nəcəfov Ayaz İmran oğlu  “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu  3305.05-“Mühəndis-kommunikasiya sistemləri”  Su anbarlarının suyunun təmizlənmə səmərəsinin tədqiqi  30.09.2019
Qüdrətli Aydan Rasim qızı “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu 3308.01-Ətraf-mühitin texnologiyası və mühəndisliyi Tullantı suların təmizləyici qurğularının ekoloji etibarlılığının yüksəldilməsi (Hövsan Aerasiya Stansiyasının misalında) 30.09.2019
Quliyev Elçin İlham oğlu “Azərsu ASC” Nərimanov Sukanal İdarəsi 3308.01-“Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi” İçməli sularda ziyanlı ekzogen maddələrin tədqiqi və onların təmizlənmə üsullarının işlənməsi 30.09.2019
Quliyev Şahmar Adil oğlu "SUKANAL" Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu 3308.01-“Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi Şəhər tullantı sularından alınan lilin təkrar istifadəsinin ekoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi 30.09.2019
Şükürov Elnur Əliheydər oğlu “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunda 3305.05 -“Mühəndis-kommunikasiya sistemləri”   Az məhsuldarlıqlı təsərrüfat-məişət tullantı sularının kompakt tipli təmizləmə texnologiyasının işlənməsi 30.09.2019
Tağıyeva Ülkər Əli qızı “Azərsu” ASC-nin “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu 3308.01-“Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi” Ceyranbatan su anbarının sanitar-kimyəvi və mikrobioloji rejiminin optimallaşdırılması 30.09.2019
Kərimov Ramin İsmətbəy oğlu Azərbaycan Texniki Universiteti 3312.01-“Materiallar texnologiyası” Elektroəritmə və fasiləsiz tökmə polad pəstahlarının resurslara qənahətli texnologiyasının nəzəri əsaslandırılması və tətbiqi 21.06.2020
Rzayeva Aynəsə Hacı qızı Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 3319.03-Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası 1598R  layihəli “Şamaxı” tipli gəmilərin  ikiqat dib və ikinci bort gövdə konstruksiyalarının möhkəmlik xarakteristikalarının tədqiqi 08.10.2020
Əbdürrəhmanova İradə Həmid qızı   3328.01-“Xüsusi əməliyyatlar texnologiyası”

Ətraf mühitə yüksək informativlikli ekoloji nəzarət məsələlərində xüsusi texnoloji əməliyyatlar.

 08.10.2020
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015