Dissertantın        S.A.A       Müəssənin  adı  İxtisasın şifri və   adı Mövzunun adı                     Müzakirəyə təqdim olunma tarixi  
İmamquluyev Rahib Aydın oğlu Odlar Yurdu Universiteti 3338.1-Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi Memarlıq-dizayn sahələrində kompüter texnologiyalarının qeyri səlis məntiq modelləri əsasında tətbiqi 08.05.2019
Qurbanov Fərid Niyaziyeviç Azərbаycan Dövlət DənizAkademiyası 3319.03-Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası Gəmi maşın və mexanizmlərinin yeyilməyə işləyən hissələrinin elektroqığılcımla möhkəmləndirməklə dözümlülüyünün  artırılması   20.05.2019
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015