Dissertantın        S.A.A       Müəssənin            adı İxtisasın şifri və              adı Mövzunun adı                     Müzakirəyə təqdim olunma tarixi  
Əbdürrəhmanova İradə Həmid qızı   3337.01-“İnformasiya-olçmə və idarəetmə sistemləri” Ətraf mühitə nəzarət məsələlərində ölçmə sistemlərinin səmərəliliyinin artırılması və informativliyinin qiymətləndirilməsi 06.11.2018
Paşayev Elçin Azər oğlu Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 3305.08-“Hidrotexniki tikinti” Basqılı və  basqısız hidrotexniki tunellərin hidravliki və statiki işinin tədqiqi 13.11.2018
Abdullayev Rəşad Cəlil oğlu Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 3305.05-Mühəndis sistemləri və qurğularının tikintisi “Neyroşəbəkələrin tətbiqi ilə istilik təchizati sistemlərində enerji qənaətli idarəetmə modelinin yaradilmasi” (Bakı şəhəri təcrübəsində) 13.11.2018
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015