Dissertantın        S.A.A       Müəssənin            adı İxtisasın şifri və              adı Mövzunun adı                     Müzakirəyə təqdim olunma tarixi  
Abdullayeva Sevinc Müseyib qızı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 3333.01-İstehsalın təşkili (sahələr üzrə) İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları əsasında yükdaşıma xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi metodlarının tədqiqi 16.01.2019
Quliyev Fəlah Fəxrəddin oğlu Milli Aerokosmik Agentliyi 3337.01-“İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri” Kənd  təsərrüfatı  fəaliyyəti  ilə  əlaqədar Sahil  zonalarına  ekoloji  nəzarətin  məlumat - ölçü  sisteminin  işlənilməsi 17.01.2019
Əliyeva Kəmalə Cümşüd qızı Milli Aerokosmik Agentliyi 3337.01-Informasiya- ölçmə və idarəetmə sistemləri  Təbii obyektlərin və materialların tədqiqi üçün yüksək informativlikli çoxfunksional fotometrik ölçmə sistemlərinin yaradılmasının elmi-metodiki əsaslarının işlənməsi 05.02.2019
Əfəndiyev Orxan Yaşar oğlu Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 2202.01-Deformasiya olunan bərkcisim mexanikası Qeyribircins, məsaməli materialdan hazırlanmış nazikdivarlı konstruksiya elementlərinin dayanıqlığa hesabı 08.02.2019
Namazova Zənurə Əsgər qızı Azərbaycan Texniki Universiteti 3315.01-Metallurgiya texnologiyası Pauzalı ilıq presləmə ilə alınan ovuntu materiallarının struktur və xassələrinin qiymətləndirilməsi. 08.02.2019
Qurbanov Fərid Niyaziyeviç Azərbаycan Dövlət Dəniz Akademiyası 3319.03-Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası Elektroqığılcımla möhkəmləndirməklə gəmi dizelləri piston üzüklərinin yeyilməyə dözümlülüyünün  artırılması 08.02.2019
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015