Problem 1. Radioelektron mübarizə vasitələri (sahələr üzrə): radiomonitorinq, radioəkstəsir, radioaldatma, radioyatırılma. (Problem 1-ə aid tövsiyyələr)

Problem 2. Akustooptik effektin xüsusiyyətlərinin radiotexniki məsələlərin həllində tətbiqi. (Problem 2-yə aid tövsiyyələr)

Problem 3. Elektronergetikanın nəzəri və tətbiqi (Problem 3-ə aid tövsiyyələr)

Problem 4. Elektrotexnikanın nəzəri və tətbiqi( Problem 4-ə aid tövsiyyələr)

Problem 5. Sistemli   analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi( Problem 5-ə aid tövsiyyələr)

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015