TƏŞKİLATLAR INTERNET SAYTLARI 
        
 I Azərbaycan Hava Yolları  Dövlət Konserni  
1. Milli Aviasiya Akademiyası       www.naa.az
II Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  
2.  Fizika İnstitutu             www.science.gov.az 
3. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu       www.imm.az 
4. İdarəetmə Sistemləri İnstitutu  www.isi.az 
5. Radiasiya Problemləri İnstitutu   www.irp.science.az 
6. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu    www.ict.az 
7. Neft- Kimya Problemləri İnstitutu   www.science.gov.az/institutes/10
8. Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu    www.science.gov.az/institutes/11 
9  Polimer Materialları İnstitutu     www.science.gov.az/institutes/13 
10. Aşqarlar Kimyası İnstitutu      www.science.gov.az/institutes/12 
 III    Təhsil Nazirliyi  
  a) dövlət ali təhsil müəssisələri  
11.   Bakı Dövlət Universiteti www.bsu.edu.az  
12. Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu  http://iam.bsu.edu.az/ 
13.  Bakı Dövlət Universitetinin Fizika İnstitutu  
14.  M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı   www.msu.az 
15.  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  www.asoiu.edu.az  
16.  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Neftin, Qazın, Geotexnoloji Problemləri və Kimya” ETİ   
17.  Azərbaycan Texniki Universiteti     www.aztu.edu.az 
18.  Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti    www.azmiu.edu.az 
19.  Azərbaycan Texnologiya Universiteti  www.atu.edu.az 
20.   Sumqayıt Dövlət Universiteti  www.sdu.edu.az 
21.  Naxçıvan Dövlət Universiteti  www.ndu.edu.az 
22. Gəncə Dövlət Universiteti   www.gdu.edu.az 
23.   Lənkəran Dövlət Universiteti  www.isu.edu.az 
24.    Mingəçevir Politexnik İnstititutu  
  b)  qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələri   
 25.  Odlar Yurdu  Universiteti  www.oyu.edu.az 
 26.  Xəzər Universiteti  www.khazar.org 
27.   Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universiteti   
 IV  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi  
 28.  Azərbaycan  Dövlət Aqrar Univerisiteti  www.adau.edu.az 
 29.  Elmi Tədqiqat Aqromexanika İnstitutu    www.aeti.az 
  V  Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi  
 30.  Hidrometeorologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu    
 VI  Sənaye və Energetika Nazirliyi   
 31.  ARDNŞ (Bakı Ali Neft Məktəbi )  www.bhos.edu.az 
 32.  “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu  
VII   Müdafiə Sənayesi Nazirliyi  
 33.  MAKA Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu    www.pda.mdi.az 
 34. MAKA Elmi Tədqiqat Aerokosmik İnformatika İnstitutu      www.mdi.gov.az 
 35.  Elmi Tədqiqat İnstitutu    
 VIII  Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi http://mincom.gov.az/ 
 36.  “Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” Qapalı Səhmdar      Cəmiyyəti  
IX Fövqəladə Hallar Nazirliyi  
37. Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi Tədqiqat İnstitutu   www.fhn.gov.az 
38. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası  
 X Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC       
39. Elmi Tədqiqat Su Problemləri İnstitutu   www.mst.gov.az 
40. Elmi Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutu  
XI Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura komitəsi       
41. Azərbaycan Elmi Tədqiqat İnşaat və Memarlıq İnstitutu     
 XII Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi    http://www.acsc.az/  
42. Azərbaycan Dövlət  Dəniz Akademiyası     www.adda.edu.az 
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015