S.A.A. İşlədiyi yer və vəzifəsi Kuratorluq etdiyi elm sahələri

Akademik Arif Paşayev

 

Milli Aviasiya Akademiyasının rektoru, sədr

 

 

 

AMEA-nın müxbir üzvü      Afiq Həsənov (hasanov@naa.edu.az)    

Milli Aviasiya  Akademiyasının elmi işlər  üzrə prorektoru, sədr müavini

 

3325.02- "Radiotexnika,        radionaviqasiya, radiolokasiya və    televiziya sistemləri və qurğuları" Problem 1. Problem 2. 

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru Sevda İbrahimova (s_ibrahimova@yahoo.com)

Milli Avi­asiya Aka­de­miyasının Aerokosmik informasiya texnologiyaları və idarəetmə sistemləri kafedrasının dosenti, elmi katib

 
AMEA-nın müxbir üzvü         Ramiz Alıquliyev (r.aliguliyev@gmail.com)  

AMEA-nın   İnformasiya Texnologiyaları İnstitunun şöbə müdiri

 

 3338.01-Sistemli   analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Problem 5.

AMEA-nın müxbir üzvü         İsmayıl İsmayılov (ismayil.maa@gmail.com) Milli Avi­asiya Aka­de­miyasının Aerokosmik  informasiya texnologiyaları və idarəetmə sistemləri kaferdasının professoru  

 

Texnika üzrə elmlər doktoru Mustafa Mustafayev           (musta-mro@rambler.ru)


 

Milli  Aviasiya Akademiyasının Tədrisin təşkili və elmi kadrların hazırlığı idarəsinin rəisi

 
Texnika üzrə elmlər doktoru Qəhraman Həsənov (gaman51@mail.ru) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Elm və texnika üzrə prorektor müavini  

Texnika üzrə elmlər doktoru Ağarəhim Rəhimov (agarahim@rambler.ru)

 

Azərbaycan Texniki Universitetinin Televiziya və radiosistemlər kafedrasının professoru

 

Texnika üzrə elmlər doktoru Bəxtiyar Əzizov

 

Milli Aviasiya Akademiyasının Ətraf mühütün aerokosmik monitorinq kafedrasının professoru  

Texnika elmlər doktoru           Arif Məmmədov                (ariff-1947@mail.ru)

Azərbaycan Texniki Universitetinin Tökmə və qaynaq istehsalı kafedrasının müdiri  

Texnika üzrə elmlər doktoru Arif Şərifov (sharifov.arif@mail.ru)

Azərbaycan   Memarlıq və  İnşaat Universitetinin elm və texnika işləri üzrə prorektoru  

Texnika elmlər doktoru              Əsgər Tağızadə               (asgertagizade@rambler.ru          

Azərbaycan Texniki Universitetinin Avtomobil daşımaları və yol hərəkətinin təşkili kafedrasının müdiri  

Texnika üzrə elmlər doktoru Faiq İbadullayev (faikazeri@rambler.ru

Azərbaycan Memarlıq və  İnşaat Universitetinin Bina və qurğuların istismarı  və rekonstruksiyası kafedrasının professoru 3305.05-Mühəndis -kommunikasiya sistemləri

 

Texnika üzrə elmlər doktoru  İradə Şirinzadə (i.shirinzade@azmiu.edu.az)


 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin İnşaat materialları kafedrasının müdiri 3305.07 - İnşaat materialları və məmulatları   

Texnika üzrə elmlər doktoru  Tahir Lazımov (tahirlazim@gmail.com)

Azərbaycan Texniki Universiteti Enerji təchizatı və elektrik izolyasiyası kafedrasının müdiri

3341.01 - Elektrik stansiyaları   (elektrik hissəsi) və  elektroenergetik sistemlər(Problem 3)

3344.01 - Yüksək gərginliklər   texnikası(Problem  4)

3335.01 - Nəzəri elektrotexnika 

Texnika üzrə elmlər doktoru Hüseyn Orucov (horucov@physics.ab.az) Azərbaycan Texniki Universitetinin Elektronika kafedrasının müdiri  

Texnika üzrə elmlər doktoru Lətafət Qardaşova (latsham@yandex.ru)

 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantura şöbəsinin müdiri  

Texnika üzrə elmlər doktoru  Tofiq Mansurov                              

Azərbaycan Texniki Universitetinin  Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri kafedrasının professoru

 

Texnika elmləri doktoru        Rzayev Tofiq (rzayevtq@gmail.com)

 Azərbaycan Texniki Universitetinin Avtomatika və idarəetmə kafedrasının professoru 

 

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru Mövlazədə Vaqif (movlasade_v@mail.ru)

Azərbaycan Texniki Universitetinin Maşınqayırma  texnologiyası kafedrasının müdiri

 

Texnika üzrə elmlər doktoru  Qəhramanlı  Yunis (y.gahramanli@asoiu.edu.az)

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayi Universitetinin Kimya və qeyri-üzvü maddələrin texnologiyası kafedrasının müdiri

 

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru   Gülgəzli   Ələsgər  (alesker.gulgezli@mail.ru)

 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayi Universitetinin mexanika kafedrasının  dosenti

2002.01-Deformasiya olunan bərk     cism mexanikası 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015