S.A.A. İşlədiyi yer və vəzifəsi Kuratorluq etdiyi elm sahələri

Akademik Arif Paşayev

 

Milli Aviasiya Akademiyasının rektoru, sədr

 

 

 

AMEA-nın müxbir üzvü      Afiq Həsənov (hasanov@naa.edu.az)    

Milli Aviasiya  Akademiyasının elmi işlər  üzrə prorektoru, sədr müavini

 

3325.02- "Radiotexnika,        radionaviqasiya, radiolokasiya və    televiziya sistemləri və qurğuları" Problem 1. Problem 2. 

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru Sevda İbrahimova (s_ibrahimova@yahoo.com)

Milli Avi­asiya Aka­de­miyasının Aerokosmik informasiya texnologiyaları və idarəetmə sistemləri kafedrasının dosenti, elmi katib

 
AMEA-nın müxbir üzvü         İsmayıl İsmayılov (ismayil.maa@gmail.com) Milli Avi­asiya Aka­de­miyasının Aerokosmik  informasiya texnologiyaları və idarəetmə sistemləri kaferdasının professoru  

 

Texnika üzrə elmlər doktoru Mustafa Mustafayev           (musta-mro@rambler.ru)


 

Milli  Aviasiya Akademiyasının Tədrisin təşkili və elmi kadrların hazırlığı idarəsinin rəisi

 
Texnika üzrə elmlər doktoru Qəhraman Həsənov (gaman51@mail.ru) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Elm və texnika üzrə prorektor müavini  

Texnika üzrə elmlər doktoru Ağarəhim Rəhimov (agarahim@rambler.ru)

 

Azərbaycan Texniki Universitetinin Televiziya və radiosistemlər kafedrasının professoru

 

Texnika üzrə elmlər doktoru Bəxtiyar Əzizov

 

Milli Aviasiya Akademiyasının Ətraf mühütün aerokosmik monitorinq kafedrasının professoru  

Texnika elmlər doktoru           Arif Məmmədov                (ariff-1947@mail.ru)

Azərbaycan Texniki Universitetinin Tökmə və qaynaq istehsalı kafedrasının müdiri 3312.01 - Materiallar texnologiyası
3315.01 - Metallurgiya texnologiyası
Problem 6. Metal və ərintilərin formalaşmasında nanodispers sistemlərin tətbiqi problemləri
Problem 7. Yerli xammaldan istifadə etməklə metal və ərintilərin alınmasının metallurgiyası, texnologiyası və ekologiyası

Texnika üzrə elmlər doktoru Arif Şərifov (sharifov.arif@mail.ru)

Azərbaycan   Memarlıq və  İnşaat Universitetinin elm və texnika işləri üzrə prorektoru  

Texnika elmlər doktoru              Əsgər Tağızadə               (asgertagizade@rambler.ru          

Azərbaycan Texniki Universitetinin Avtomobil daşımaları və yol hərəkətinin təşkili kafedrasının müdiri  3317.01- Avtomobil texnikası,  3327.01- Nəqliyyat sistemləri texnologiyası,

3350.01 - Daşıma proseslərinn idarə edilməsi, 3102.01 - aqromühəndislik

Ruslan Afiq oğlu Həsənov  (ruslan-icq@mail.ru

 

Texnika elmləri doktoru, Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi-tədqiqat işləri üzrə analitik şöbəsinin rəisi 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları

 

Texnika üzrə elmlər doktoru  İradə Şirinzadə (i.shirinzade@azmiu.edu.az)


 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin İnşaat materialları kafedrasının müdiri 3305.07 - İnşaat materialları və məmulatları   

Texnika üzrə elmlər doktoru  Tahir Lazımov (tahirlazim@gmail.com)

Azərbaycan Texniki Universiteti Enerji təchizatı və elektrik izolyasiyası kafedrasının müdiri

3341.01 - Elektrik stansiyaları   (elektrik hissəsi) və  elektroenergetik sistemlər(Problem 3)

3344.01 - Yüksək gərginliklər   texnikası(Problem  4)

3335.01 - Nəzəri elektrotexnika 

Texnika üzrə elmlər doktoru Hüseyn Orucov (horucov@physics.ab.az) Azərbaycan Texniki Universitetinin Elektronika kafedrasının müdiri  

Texnika üzrə elmlər doktoru Lətafət Qardaşova (latsham@yandex.ru)

 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantura şöbəsinin müdiri  

Texnika üzrə elmlər doktoru  Tofiq Mansurov                              

Azərbaycan Texniki Universitetinin  Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri kafedrasının professoru

 

Texnika üzrə elmlər doktoru  Qəhramanlı  Yunis (y.gahramanli@asoiu.edu.az)

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayi Universitetinin Kimya və qeyri-üzvü maddələrin texnologiyası kafedrasının müdiri

 

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru   Gülgəzli   Ələsgər  (alesker.gulgezli@mail.ru)

 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayi Universitetinin mexanika kafedrasının  dosenti

2002.01-Deformasiya olunan bərk     cism mexanikası 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015