Kimya problemləri üzrə elmi şuranın tərkibi

AMEA-nın müxbir üzvü
Məhəmməd Babanlı 

AMEA-nın Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, sədr

AMEA-nın müxbir üzvü 
Ziyafəddin Əsədov                     

AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Səthi-aktiv reagentlər və preparatlar laboratoriyasının rəhbəri, sədr müavini

Kimya üzrə elmlər doktoru
Nizami Zeynalov 

AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Qeyri-üzvi sintetik sorbentlər laboratoriyasının rəhbəri, elmi katib

AMEA-nın müxbir üzvü
Bəxtiyar Məmmədov

AMEA Polimer materialları İnstitutunun Reaksiyaya qabil polimerlər və oliqomerlər laboratoriyasının rəhbəri

AMEA-nın müxbir üzvü
Əjdər Məcidov

AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Koordinasiya birləşmələri şöbəsinin miüdiri          

AMEA-nın müxbir üzvü 
Hafiz Əlimərdanov  

AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Alitsiklik birləşmələr laboratoriyasının rəhbəri 

AMEA-nın müxbir üzvü  
Qüdrət Kəlbəliyev  

AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Kimyəvi-texnoloji proseslərin modelləşdirilməsi laboratoriyası rəhbəri 

AMEA-nın müxbir üzvü Mübariz Əhmədov

AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Mineral xammalın kompleks emal şöbəsinin müdiri 

Kimya üzrə elmlər doktoru
Arif Əfəndi

AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Ekoloji kataliz laboratoriyasının rəhbəri                

Kimya üzrə elmlər doktoru
Asif Məmmədov

AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Keçid elementlərinin xalkogenidləri laboratoriyasının baş elmi işçisi 

Kimya üzrə elmlər doktoru
Eldar Əhmədov 

Bakı Dövlət Universitetinin Fiziki və kolloid kimya kafedrasının müdiri

Kimya üzrə elmlər doktoru
Etibar İsmayılov

AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Kataliz problemlərinin spektroskopik metodlar ilə tədqiqi laboratoriyasının müdiri

Kimya üzrə elmlər doktoru
İdris Əhmədov

Bakı Dövlət Universitetinin Üzvi kimya kafedrasının professoru 

Kimya üzrə elmlər doktoru
İxtiyar Bəxtiyarlı 

AMAE Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Keçid elementlərinin xalkogenidləri laboratoriyasının rəhbəri

Kimya üzrə elmlər doktoru
Keykavus Əcəmov

Azərbaycan Dövlət Neft və  Sənaye Universitetinin Neftin, qazın kimyası və emal texnologiyası laboratoriyasının müdiri

Kimya üzrə elmlər doktoru
Minirə Ağahüseynova

Azərbaycan Dövlət Neft və  Sənaye Universitetinin  Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının müdiri

Kimya üzrə elmlər doktoru
Mirzə Mövsümzadə  

AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

Kimya üzrə elmlər doktoru
Səfa Abbasov

AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Heterogen kataliz laboratoriyasının rəhbəri 

 

    

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015