РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ ПО                     КООРДИНАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УЧЁНЫЙ СОВЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
Янв 25, 2019 | 04:58
...
...
Gəncə şəhərində “Aqrar elm sahəsində innovativ yönümlü tədqiqatlar və nəticələrin kənd təsərrüfatında tətbiqi” mövzusunda seminar keçirilmişdir
Июл 23, 2018 | 01:34
Gəncə şəhərində “Aqrar elm sahəsində innovativ yönümlü...
Azərbaycan Respublikasının Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının Kənd Təsərrüfatı Bitki və Heyvanlarının Genetikası və Seleksiyası Problemləri üzrə Elm...
.
Мар 07, 2018 | 05:47
. ...
....
.
Апр 11, 2017 | 05:00
. ...
....
Oбщий : 4
Copyright © 2015 Институт Информационных Технологий НАНА