REPUBLICAN COUNCIL FOR                     SCIENTIFIC RESEARCH COORDINATION
SCIENTIFIC COUNCIL ON GENETICS AND SELECTION OF AGRICULTURAL PLANT AND ANIMALS
Sep 19 , 2021
Jan 25, 2019 | 04:58

...
Gəncə şəhərində “Aqrar elm sahəsində innovativ yönümlü tədqiqatlar və nəticələrin kənd təsərrüfatında tətbiqi” mövzusunda seminar keçirilmişdir
Jul 23, 2018 | 01:34
Gəncə şəhərində “Aqrar elm sahəsində innovativ yönümlü
Azərbaycan Respublikasının Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının Kənd Təsərrüfatı Bitki və Heyvanlarının Genetikası və Seleksiyası Problemləri üzrə Elm...
.
Mar 07, 2018 | 05:47
.
....
.
Apr 11, 2017 | 05:00
.
....
Copyright © 2015 Institute of Information Technology of ANAS