RESPUBLİKA ELMİ TƏDQİQATLARIN                    ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI
KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİ VƏ HEYVANLARININ GENETİKASI VƏ SELEKSİYASI PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ ELMİ ŞURA
Foto
Kənd təsərrüfatı bitki və heyvanlarının genetika və seleksiyası problemləri üzrə Elmi Şura”sının növbəti iclası keçirilmişdir
Mart 07, 2018 | 05:47 / Konfranslar, iclaslar
Oxunub 1661 dəfə

Mart ayının 7-də Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN) Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının “Kənd təsərrüfatı bitki və heyvanlarının genetika və seleksiyası problemləri üzrə Elmi Şura”sının növbəti iclası keçirilmişdir. Gündəlikdə əsas məsələ AR KTN Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin tabeliyində olan Aqrar Universitet və elmi-tədqiqat müəssisələrinin, Bakı Dövlət Universitetinin və Tibb Universitetinin doktorant və dissertantlarının dissertasiya mövzularının müzakirəsi olmuşdur. Tədbirdə elmlər və fəlsəfə doktorluğu üzrə mövzular müzakirə edilmiş, bir sıra mövzularda bəzi düzəlişlər aparılaraq təsdiq edilmişdir.

 

http://shura.ict.az/kend/az

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015