RESPUBLİKA ELMİ TƏDQİQATLARIN                    ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI
KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİ VƏ HEYVANLARININ GENETİKASI VƏ SELEKSİYASI PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ ELMİ ŞURA

Kənd təsərrüfatı bitki və heyvanlarının genetikası və seleksiyası problemləri üzrə elmi şuranın tərkibi

AMEA-nın müxbir üzvü
Zeynal Əkpərov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun direktoru, sədr

İqtisadiyyat üzrə elmlər doktoru
Rəsul Balayev    

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin baş direktoru, sədr müavini

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Aynurə Hacıyeva

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun    Meyvə bitkiləri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, elmi katib

AMEA-nın müxbir üzvü 
İbrahim Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

Baytarlıq üzrə elmlər doktoru
Aftandil Yusifov

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Baytarlıq Elmi- Tədqiqat İnstitutunun Baytarlıq preparatları və biokimya şöbəsinin müdiri

Biologiya üzrə elmlər doktoru 
Aydın Əsgərov

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Ekobotanika və sistematika şöbəsinin müdiri

Aqrar elmlər  üzrə elmlər doktoru Ələddin Tağıyev

 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi  Bitki  Mühafizəsi  və Texniki Bitkilər Elmi- Tədqiqat  İnstitutunun  Texniki bitkilərin seleksiyası şöbəsinin müdiri

Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru 
Fərman Quliyev

AMEA-nın Lənkəran Regional Elmi Mərkəzinin direktoru

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Hacı Şıxlinski

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun İmmunologiya şöbəsinin müdiri

Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru 
Qənbər Abdullayev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Heyvandarlıq və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası kafedrasının müdiri

Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru 
Maarif Yusifov

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Bitki fiziologiyası və biokimyası şöbəsinin müdiri

Biologiya üzrə elmlər doktoru 
Naib Əmənov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini 

Biologiya üzrə elmlər doktoru Ramiz Əliyev

 AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Bitki  fiziologiyası şöbəsinin   müdiri

Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru 
Rauf Quliyev

Bakı Dövlət Universitetinin Genetika və təkamül təlimi kafedrasının müdiri

Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru 
Zaur Həsənov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin
Meyvəçilik, tərəvəzçilik və subtropik bitkilər
kafedrasının müdiri

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mehrac Abbasov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Taryel Pənahov

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
Vüqar Səlimov

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Ampeloqrafiya və seleksiya
laboratoriyasının rəhbəri

 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015