İqtisadiyyat problemləri üzrə elmi şuranın tərkibi 

AMEA-nın müxbir üzvü 
Akif Musayev

Vergilər Nazirliyinin Vergi siyasəti  və strateji  araşdırmalar baş idarəsinin rəis müavini    

İqtisad üzrə elmləri doktoru 

Vahid  Novruzov

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının sədri, sədr müavini

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Samirə Əhmədova

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Demoqrafiya və iş qüvvəsinin təkrar istehsalı problemləri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, elmi katib

AMEA-nın müxbir üzvü
Əli Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Geostrateji Araşdırmalar Mərkəzinin müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü Qorxmaz İmanov

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Fazi iqtisadiyyatı laboratoriyasının rəhbəri

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Cəmilə Namazova  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadi təhlil və audit kafedrasının professoru

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Hacıağa Rüstəmbəyov

Bakı Dövlət Universitetinin  Dünya iqtisadiyyatı kafedrasının müdiri

İqtisad üzrə elmlər doktoru
İbad Abbasov  

Biznes Universitetinin rektoru

İqtisad üzrə elmlər doktoru
İsa Alıyev

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Aqrar islahatlar və  ərzaq təhlükəsizliyi problemləri şöbəsinin müdiri

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Qəzənfər Süleymanov

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Maşınqayırma sənayesinin iqtisadiyyatı və menecment kafedrasının müdiri

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Məyiş Əhmədov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın tənzimlənməsi kafedrasının müdiri

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Murad Tağıyev

Bakı Dövlət Universitetinin Riyazi iqtisadiyyat kafedrasının professoru

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Müşfiq Atakişiyev

Elm və Təhsil MərkəziTəfəkkür Universitetinin rektoru

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Ramiz İsgəndərov

Azərbaycan Texniki Universitetinin Sənaye iqtisadiyyatı və menecment kafedrasının müdiri

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Rasim Nəbiyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadi nəzəriyyə-2” kafedrasının professoru

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Rəna Sultanova

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Regional iqtisadiyyat və təbii sərvətlərdən istifadə problemləri şöbəsinin müdiri

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Təbriz Əliyev

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Sahibkarlıq və inhisarçılığın tənzimlənməsi problemləri şöbəsinin baş elmi işçisi

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Tofiq Hüseynov

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Sənaye siyasəti və investisiya problemləri şöbəsinin müdiri

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Vilayət Vəliyev

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Allahyar Muradov  

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015