RESPUBLİKA ELMİ TƏDQİQATLARIN                    ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI
İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ VƏ İNFORMATİKA PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ ELMİ ŞURA
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının Nizamnaməsi və strukturu təsdiq olunub
Okt 16, 2015 | 05:08 / Mühüm hadisələr
Oxunub 1258 dəfə

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib. İclasda gündəliyə çıxarılan məsələlərdən biri də AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının Nizamnaməsi ilə bağlı olub. Yeni sənəddə nəzərdə tutan əsaslı müddəalar və onlardan irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı müzakirə aparılıb. Rəyasət Heyətinin qərarı ilə kitabxananın Nizamnaməsi və strukturu təsdiq edilib.

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015