Filologiya problemləri üzrə elmi şuranın tərkibi

Akademik Rafael Hüseynov

AMEA-nın Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin  direktoru, sədr

Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Əsgər Rəsulov

Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsinin rəis müavini, sədr müavini

Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Aida Qasımıva

Bakı Dövlət Universitetinin Ərəb filologiyası kafedrasının professoru, elmi katib

Akademik Nizami Cəfərov 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin direktoru

AMEA-nın müxbir üzvü 
Əbülfəz Quliyev

AMEA Naxçıvan Bölməsinin  İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru

Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Akif  Hüseynov 

Bakı Mühəndislik  Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının professoru

Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Atamoğlan Həsənov

Bakı Slavyan Universitetinin Pedaqogika kafedrasının professoru

Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Azadə Musayeva

AMEA Əlyazmalar İnstitutunun Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin müdiri 

Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Bədirxan Əhmədov 

AMEA-nın Ədəbiyyat İnstitutunun elmi katibi

Filologiya üzrə elmlər doktoru
Bilal İsmayılov

Azərbaycan Dillər Universitetinin Fransız dili kafedrasının müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru
Cəlil Nağıyev

Bakı Dövlət Universitetinin Dünya ədəbiyyatı kafedrasının müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Fəxrəddin Veysəlli 

Azərbaycan Dillər Universitetinin Alman dili kafedrasının professoru 

Filologiya üzrə elmlər doktoru
Hüseyn Həşimli 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının professoru

Filologiya üzrə elmlər doktoru 
İmamverdi Həmidov 

AMEA Ədəbiyyat İnstitutunun Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru
Qəzənfər Kazımov 

AMEA Dilçilik İnstitutunun Dil tarixi və dialektologiya şöbəsinin baş elmi işçisi

Filologiya üzrə elmlər doktoru
Qorxmaz Quliyev 

Azərbaycan Dillər Universitetinin Fransız dili kafedrasının professoru

Filologiya üzrə elmlər doktoru
Leyla Cəfərova 

Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dilinin qrammatikası kafedrasının müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Mehdi Kazımov 

Bakı Dövlət Universitetinin İran filologiyası kafedrasının müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru
Məmməd Qocayev 

Bakı Slavyan Universitetinin Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru
Ramiz Əsgər 

Bakı Dövlət Universitetinin Türk xalqları ədəbiyyatı kafedrasının müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru
Rəhilə Qeybullayeva 

Bakı Slavyan Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru
Seyfəddin Rzasoy 

AMEA Folklor İnstitutunun Mifologiya şöbəsinin müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru
Şəfəq Əlibəyli

AMEA Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Beynəlxalq əlaqələr və komparativistika şöbəsinin müdiri

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015