Biologiya problemləri üzrə elmi şuranın tərkibi 

 

sədr  

Akademik İradə Hüseynova                         

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru , sədr müavini

AMEA-nın müxbir üzvü İbrahim Əzizov

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Xloroplastların fotokimyası laboratoriyasının müdiri, sədr müavini 

AMEA-nın müxbir üzvü Pənah Muradov

AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, elmi katib

Akademik Tariyel Talıbov

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun direktoru

Akademik Məmməd Salmanov                  

AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun direktoru

Akademik Validə Əlizadə

AMEA-nın Botanika İnstitutunun direktoru

AMEA-nın müxbir üzvü
Elşad Qurbanov

Bakı Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasının müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü
İlham Ələkbərov

AMEA-nın Zoologiya İnstitutunun Protistologiya laboratoriyasının  müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü
İlham Şahmuradov      

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Bioinformatika laboratoriyasının                 rəhbəri       

AMEA-nın müxbir üzvü
Maqsud Qurbanov

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Bitkilərin mühafizəsi və monitorinqi laboratoriyasının baş elmi işçisi

AMEA-nın müxbir üzvü
Zeynal Əkpərov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun direktoru

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Arif Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universitetinin Normal fiziologiya kafedrasının müdiri

Biologiya üzrə elmlər doktoru 
Canbaxış Nəcəfov 

Azərbaycan Tibb UniversitetininTibbi  və genetika kafedrasının müdiri

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Ədalət Fərəcov

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin İnsan və heyvan fiziologiyası kafedrasının müdiri 

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Fərzəli Ağamalıyev

Bakı Dövlət Universitetinin Onurğasızlar zoologiyası kafedrasının müdiri

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Xudaverdi Qəmbərov

Bakı Dövlət Universitetinin Mikrobiologiya kafedrasının müdiri

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Kərim Qasımov 

AMEA Biofizika İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini  

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Mehman Axundov 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Balıqçılıq İnstitutunun direktoru

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Səftər Süleymanov

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar Institutunun Hüceyrənin  membran sistemləri                     laboratoriyasının rəhbəri

Biologiya üzrə elmlər doktoru 
Səyyarə İbadullayeva 

AMEA Botanika İnstitutunun Etnobotanika laboratoriyasının rəhbəri

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Ulduz Həşimova

AMEA-nın Fiziologiya İnstitutunun direktoru

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Yaşar Feyziyev

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Fotobioenergetika                                               laboratoriyasının rəhbəri        

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Ələmdar Məmmədov

AMEA Molekulyar Biologiya və  Biotexnologiyalar İnstitutunun Genomun quruluşu  və  Ekspressiyası laboratoriyasının rəhbəri

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Rafiq Qayıbov 

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman   Akademiyasının Ümumi və idman fiziologiyası kafedrasının müdiri

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015