AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

İdarəetmə sistemləri və informatika problemləri üzrə elmi şuranın tərkibi 

Akademik İsmayıl İbrahimov 

AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun baş elmi işçisi, sədr

Akademik Rasim Əliquliyev

AMEA-nın akademik-katibi, sədr müavini

Akademik Telman Əliyev                                           

AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun direktoru, sədr müavini

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Ədalət Paşayev

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Kənd təsərrüfatında modelləşdirmə və idarəetmə problemləri laboratoriyasının rəhbəri, elmi katib

Akademik Əli Abbasov

 

 Akademik Fikrət Əliyev

Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru

AMEA-nın müxbir üzvü 
Ağası Məlikov

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Teletrafik nəzəriyyəsi laboratoriyasının rəhbəri  

AMEA-nın müxbir üzvü
Firudin Məmmədov

Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elektrotexnika kafedrasının rəhbəri

AMEA-nın müxbir üzvü 
Kamil Aydazadə 

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Determinik sistemlərdə qərar qəbuletmənin ədədi üsulları laboratoriyasının rəhbəri 

Texnika üzrə elmlər doktoru
Akif Süleymanov

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin rektoru 

Texnika üzrə elmlər doktoru
Ələkbər Əliyev

Bakı Dövlət Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının müdiri

Texnika üzrə elmlər doktoru
Havar Məmmədov  

Azərbaycan Texniki Universitetinin rektoru 

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Qalina Mehdiyeva

Bakı Dövlət Universitetinin Hesablama riyaziyyatı kafedrasının professoru 

İqtisadiyyat üzrə elmlər doktoru
Qorxmaz İmanov

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Fazi iqtisadiyyat laboratoriyasının rəhbəri 

Texnika üzrə elmlər doktoru
Oqtay Nüsrətov 

AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini 

Texnika üzrə elmlər doktoru
Ramiz Hümbətov

SOKAR-ın Bakı Ali Neft Məktəbinin prorektoru  

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Vaqif  İbrahimov

Bakı Dövlət Universitetinin Hesablama riyaziyyatı kafedrasının professoru

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015