AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Humanitar elmlər üzrə problem şurası

1.

İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli

akademik, AMEA-nın vitse-prezidenti, sədr

2.

Ərtegin Əbdül Vahab oğlu Salamzadə

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun direktoru, sədr müavini

3.

Sənubər Əlövsət qızı Abdullayeva

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri, sədr müavini

4.

Bəsirə Höccət qızı Əzizəliyeva

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Azərbaycan-Asiya ədəbi əlaqələri şöbəsinin baş elmi işçisi, elmi katib

5.

Cəfər Əli oğlu Qiyasi

AMEA-nın müxbir üzvü

6.

Tehran Əlişan oğlu Mustafayev

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri

7.

Seyfəddin Gülverdi oğlu Rzayev

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Folklor İnstitutunun Mifologiya şöbəsinin müdiri

8.

Ramazan Oruc oğlu Qafarlı

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Folklor İnstitutunun Dədə Qorqud şöbəsinin müdiri

9.

Paşa Əli oğlu Kərimov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

10.

Fəridə Əhəd qızı Əzizova

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri

11.

Tahirə Qəşəm qızı Məmmədova

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri

12.

Təyyar Salam oğlu Cavadov

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının professoru

13.

Almaz Qasım qızı Binnətova

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbi əlaqələri şöbəsinin müdiri

14.

Jalə Fazil qızı Əliyeva

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Türk filologiyası kafedrasının professoru

15.

Azad Yəhya oğlu Məmmədov

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri

16.

Lalə Şirməmməd qızı Hüseynova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının elmi işlər üzrə prorektoru

17.

İradə Tofiq qızı Köçərli

sənətşünaslıq doktoru, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri

18.

Ləzifə Nağı qızı Qasımova

pedaqoji elmlər doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Pedaqogika kafedrasının müdiri

19.

Həsən Bayram oğlu Bayramov

pedaqoji elmlər doktoru, Azərbaycan Dövlət Dəmiryol liseyinin direktoru

20.

Şirindil Həsən oğlu Alışanlı

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun XX əsr (Sovet dövrü) Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri

21.

İsmayıl Babaş oğlu Kazımov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Müasir Azərbaycan dili şöbəsinin müdiri

22.

Gülər Həsən qızı Abdullabəyova

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Dünya ədəbiyyatı və komparativistika şöbəsinin müdiri

23.

Aynur Zakir qızı Sabitova

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının müdiri

24.

Bədirxan Balaca oğlu Əhmədov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Azərbaycan-Asiya ədəbi əlaqələri şöbəsinin müdiri

25.

İlham Mikayıl oğlu Tahirov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Hind-Avropa dilləri şöbəsinin müdiri

26.

Mehdi Davud oğlu Kazımov

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin  İran filologiyası kafedrasının müdiri

27.

Tamella Həsən qızı Məmmədova

filologiya elmləri doktoru, Bakı Slavyan Universitetinin Müasir rus dili kafedrasının professoru

28.

Elbrus İslam oğlu Əzizov

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasının professoru

29.

İlqar Həsrət oğlu Hüseynov

kulturologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Turizm və kitabxana-informasiya fəaliyyəti kafedrasının professoru

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015