AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

İqtisadi riyazi modelləşdirmə üzrə elmi şura

1.

Akif Fərhad oğlu Musayev

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun İqtisadi tədqiqatların riyazi təminatı şöbəsinin müdiri, sədr

2.

Vahid Tapdıq oğlu Novruzov

iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının sədri, sədr müavini

3.

Rəvanə İsgəndər qızı Davudova

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun İqtisadi tədqiqatların riyazi təminatı şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, elmi katib

4.

Qorxmaz Cahangir oğlu İmanov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Fuzzy iqtisadiyyatı laboratoriyasının rəhbəri

5.

Vilayət Məhəmməd oğlu Vəliyev

iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru

6.

Yadulla Həmdulla oğlu Həsənli

iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru

7.

Rövşən Rasim oğlu Quliyev

iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktor müavini

8.

Qəzənfər Süleyman oğlu Süleymanov

iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Maşınqayırma sənayesinin iqtisadiyyatı və menecment kafedrasının müdiri

9.

Ramiz Kamal oğlu İsgəndərov

iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Texniki Universitetinin Sənaye iqtisadiyyatı və menecment kafedrasının müdiri

10.

Əli Qənbərəli oğlu Əlirzayev

iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması kafedrasının müdiri

11.

Murad Ramiz oğlu Tağıyev

iqtisad elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Riyazi iqtisadiyyat kafedrasının professoru

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015