AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

İqtisad elmləri üzrə elmi şura

1.

Nazim Müzəffər oğlu İmanov

iqtisad elmləri doktoru, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru, sədr

2.

İbad Musa oğlu Abbasov

iqtisad elmləri doktoru, Bakı Biznes Universitetinin rektoru, sədr müavini

3.

Yunus Musa oğlu Sadıqov

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Aqrar islahatlar və ərzaq təhlükəsizliyi problemləri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, elmi katib

4.

Şahbaz Musa oğlu Muradov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun Demoqrafiya və iş qüvvəsinin təkrar istehsalı problemləri şöbəsinin müdiri

5.

Tərbiz Nəsib oğlu Əliyev

iqtisad elmləri doktoru, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun Sahibkarlıq və inhisarçılığın tənzimlənməsi problemləri şöbəsinin müdiri

6.

Gülşən Zahid qızı Yüzbaşiyeva

iqtisad elmləri doktoru, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun İqtisadi siyasətin nəzəri əsasları və iqtisadi fikir tarixi şöbəsinin müdiri

7.

Rəna Polad qızı Sultanova

iqtisad elmləri doktoru, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun Regional inkişaf və təbii sərvətlərdən istifadə problemləri şöbəsinin müdiri

8.

Hacıağa Baxış oğlu Rüstəmbəyov

iqtisad elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Dünya iqtisadiyyatı kafedrasının müdiri

9.

Məhiş Alış oğlu Əhmədov

iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın tənzimlənməsi kafedrasının müdiri

10.

Sifaris Mirzəxan oğlu Səbzəliyev

iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Mühasibat uçotu və audit kafedrasının müdiri

11.

Qabil Nadir oğlu Manafov

iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Magistratura Mərkəzinin direktoru

12.

Xatirə Mail qızı Hüseynova

iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının İnzibati idarəetmə və menecment kafedrasının müdiri

13.

Qənimət Əsəd oğlu Səfərov

iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Sənaye iqtisadiyyatı və menecment kafedrasının müdiri

14.

İlham Alıcı oğlu Aslanzadə

iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Texniki Universitetinin Mühəndis biznesi və menecment fakültəsinin dekanı

15.

Məhəbbət Aşır oğlu Məmmədov

iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment kafedrasının müdiri

16.

Müşviq Cəmil oğlu Atakişiyev

iqtisad elmləri doktoru, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun Həyat səviyyəsinin sosial-iqtisadi problemləri şöbəsinin baş elmi işçisi

17.

Mübariz Məhəmmədhüseyn oğlu Bağırov

iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə və maliyyə institutları kafedrasının professoru

18.

Gülənbər Arif qızı Əzizova

iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının professoru

19.

Allahyar Niyaz oğlu Muradov

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015