AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Ümumi tarix üzrə elmi şura

1.

Şahin Məcid oğlu Mustafayev

akademik, AMEA-nın Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun direktor müavini, sədr

2.

Nailə Məmmədəli qızı Vəlixanlı

akademik, AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin direktoru, sədr müavini

3.

Əfşan Heydər qızı Şəfiyeva

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun İran tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, elmi katib

4.

Nərgiz Çingiz qızı Axundova

akademik, AMEA-nın İctimai Elmlər Bölməsinin akademik-katibi

5.

Fəridə Cəfər qızı Məmmədova

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Azərbaycanın tarixi coğrafiyası şöbəsinin müdiri

6.

Şahin Fazil oğlu Fərzəliyev

tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Mənbəşünaslıq və tarixşünaslıq şöbəsinin müdiri

7.

Rauf Əlişir oğlu Hüseynov

tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Antropologiya mərkəzinin baş elmi işçisi

8.

Solmaz Əli qızı Rüstəmova-Tohidi

tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun İran tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsinin baş elmi işçisi

9.

Abutalıb Hümbət oğlu Cəlilov

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Slavyan ölkələri tarixi kafedrasının müdiri

10.

Fərda Məhərrəm oğlu Əsədov

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Ərəb ölkələrinin tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsinin müdiri

11.

Hacınskaya Nahidə Sabir qızı

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ümumi tarix kafedrasının dosenti

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015