AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Fəlsəfə və etika üzrə elmi şura

1.

İlham Ramiz oğlu Məmmədzadə

fəlsəfə elmləri doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, sədr

2.

Eynulla Yadulla oğlu Mədətli

tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, sədr müavini

3.

Dilarə Mirsəməd qızı Müslümzadə

fəlsəfə elmləri doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun Etika şöbəsinin baş elmi işçisi, elmi katib

4.

Könül Yusif qızı Bünyatzadə

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun İslam fəlsəfəsi şöbəsinin müdiri

5.

Füzuli Məhəmməd oğlu Qurbanov

fəlsəfə elmləri doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun İdrak nəzəriyyəsi şöbəsinin mü­diri

6.

Azər Xoşbəxt oğlu Mustafayev

fəlsəfə elmləri doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun Sosial fəlsəfə və ekoloji problemlər şöbəsinin müdiri

7.

Arzu Əşrəf qızı Hacıyeva

fəlsəfə elmləri doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun Azərbaycan fəlsəfə tarixi şöbəsinin müdiri

8.

Sakit Yəhya oğlu Hüseynov

fəlsəfə elmləri doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun Davamlı inkişafın fəlsəfəsi şöbəsinin müdiri

9.

Rəna Rza qızı Mirzəzadə

fəlsəfə elmləri doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun Müasir siyasətin fəlsəfəsi şöbəsinin müdiri

10.

Xatirə Nəcəfqulu qızı Quliyeva

fəlsəfə elmləri doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun Multikulturalizm və tolerantlıq fəlsəfəsi şöbəsinin müdiri

11.

Kazım Ağamirzə oğlu Əzimov

fəlsəfə elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Sosiologiya kafedrasının müdiri

12.

Zaur Siyavuş oğlu Bağırov

fəlsəfə elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Turizm və Menecment Universitetinin Keyfiyyət təminatı və akreditasiya şöbəsinin müdiri

13.

Zümrüd Əliqulu qızı Quluzadə

fəlsəfə elmləri doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun Azərbaycan fəlsəfə tarixi şöbəsinin baş elmi işçisi

14.

Əbülhəsən Fərhad oğlu Abbasov

fəlsəfə elmləri doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun Müasir fəlsəfə problemləri şöbəsinin baş elmi işçisi

15.

Sevinc Arif qızı Həsənova

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun elmi katibi

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015