AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Pedaqogika üzrə elmi şura

1.

Ləzifə Nağı qızı Qasımova

pedaqoji elmlər doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Pedaqogika kafedrasının müdiri, sədr

2.

Hikmət Əbdül oğlu Əlizadə

pedaqoji elmlər doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin dekanı, sədr müavini

3.

Nəzakət Bəylər qızı İmamverdiyeva

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Pedaqogika kafedrasının dosenti, elmi katib

4.

Ənvər Məhəmməd oğlu Abbasov

pedaqoji elmlər doktoru, Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun direktor müavini

5.

İntiqam Hilal oğlu Cəbrayılov

pedaqoji elmlər doktoru, Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun Təhsilin nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri

6.

Akif Nurağa oğlu Abbasov

pedaqoji elmlər doktoru, Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun elmi katibi

7.

Fərrux Abbas oğlu Rüstəmov

pedaqoji elmlər doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Pedaqoji fakültəsinin dekanı

8.

Hüseyn Abbas oğlu Əsgərov

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili fənninin tədrisi metodikası kafedrasının müdiri

9.

Hümeyir Hüseyn oğlu Əhmədov

pedaqoji elmlər doktoru, Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun Elmi pedaqoji kadrların hazırlığı şöbəsinin müdiri

10.

Yaqut Tosif qızı Rzayeva

pedaqoji elmlər doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin İbtidai tədrisin metodikası kafedrasının müdiri

11.

Rüfət Lətif oğlu Hüseynzadə

pedaqoji elmlər doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ümumi pedaqogika kafedrasının professoru

12.

İsa Namaz oğlu İsmayılov

pedaqoji elmlər doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Fizikanın tədrisi metodikası kafedrasının professoru

13.

Məcid Abdulla oğlu İsmixanov

pedaqoji elmlər doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Pedaqogika kafedrasının professor əvəzi

14.

Fərahim Balakişi oğlu Sadıqov

pedaqoji elmlər doktoru, Azərbaycan Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasının professoru

15.

Yəhya Şəfi oğlu Kərimov

pedaqoji elmlər doktoru, Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun böyük elmi məsləhətçisi

16.

Afət Oqtay qızı Məmmədova

biologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Magistratura və doktorantura şöbəsinin müdiri

17.

Həsən Bayram oğlu Bayramov

pedaqoji elmlər doktoru, Azərbaycan Dövlət Dəmiryol liseyinin direktoru

18.

Nigar Eldar qızı Zeynalova

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin Pedaqogika kafedrasıının müdiri

19.

Afiq Xanoğlan oğlu Əliyev

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Lənkəran Dövlət Universitetinin Humanitar fənlər kafedrasının müdiri

 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015