AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Musiqişünaslıq üzrə elmi şura

1.

Sevil Məmməd Tağı qızı Fərhadova

sənətşünaslıq doktoru, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Muğamşünaslıq şöbəsinin müdiri, sədr

2.

Lalə Şirməmməd qızı Hüseynova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının elmi işlər üzrə prorektoru, sədr müavini

3.

Sehranə Ələsgər qızı Kasimi

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Qafqaz Albaniyasının memarlıq və incəsənəti şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, elmi katib

4.

Gülnaz Abutalıb qızı Abdullazadə

fəlsəfə elmləri doktoru, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının elmi işlər üzrə prorektoru

5.

İradə Tofiq qızı Köçərli

sənətşünaslıq doktoru, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri

6.

Nailə Rasim qızı Rəhimbəyli

sənətşünaslıq doktoru, AMEA-nın Folklor İnstitutunun Musiqi folkloru şöbəsinin müdiri

7.

İnarə Eldar qızı Məhərrəmova

sənətşünaslıq doktoru, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Musiqişünaslıq kafedrasının müdiri

8.

Sonaxanım Qulam qızı İbrahimova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının Elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektoru

9.

Könül Yasif qızı Nəsirova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Musiqi Akademiyasının Musiqinin nəzəriyyəsi kafedrasının müdiri

10.

Kamilə Hüseyn qızı Dadaşzadə

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Musiqi tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasının müdiri

11.

Ülkər Kamal qızı Talıbzadə

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

12.

Sürəyya Xosrov qızı Ağayeva

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

13.

Sənübər Yusif qızı Bağırova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015