AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Təsviri incəsənət, kulturologiya, memarlıq və muzeyşünaslıq üzrə elmi şura

1.

Ərtegin Əbdül Vahab oğlu Salamzadə

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun direktoru, sədr

2.

Nərgiz Cavad qızı Abdullayeva

memarlıq elmləri doktoru, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru, sədr müavini

3.

Vidadi Ramiz oğlu Qafarov

sənətşünaslıq doktoru, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Teatr, kino və televiziya şöbəsinin müdiri, elmi katib

4.

Rəna Azər qızı Məmmədova

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun İncəsənətin qarşılıqlı əlaqələri şöbəsinin müdiri

5.

Məryəm Əli qızı Əlizadə

sənətşünaslıq doktoru, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Elmi və yaradıcılıq işləri üzrə prorektoru

6.

Rayihə Barxudar qızı Əmənzadə

memarlıq elmləri doktoru, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Memarlıq tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri

7.

Rəna Həbib qızı Abdullayeva

sənətşünaslıq doktoru, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Kulturologiya şöbəsinin müdiri

8.

Ramiz Həmid oğlu Əbdülrəhimov

memarlıq elmləri doktoru, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Memarlıq konstruksiyaları və abidələrin bərpası kafedrasının professoru

9.

Fuad Məmmədəmin oğlu Salayev

Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı, Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının Elmi və yaradıcılıq işləri üzrə prorektoru

10.

Təranə Hüseyn qızı Muradova

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının Tədris işləri üzrə prorektoru

11.

Xəzər Atif oğlu Zeynalov

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

12.

Fərhad Ədhəm oğlu Mollazadə

memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Memarlar İttifaqının İdarə Heyətinin sədr müavini

13.

Rafiq Səfər oğlu Quliyev

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Kino-televiziya sənətləri kafedrasının müdiri

14.

Nailə Ədalət qızı Əliyeva

kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Beynəlxalq əlaqələr və dünya muzeyləri şöbəsinin müdiri

15.

Rahibə Şanxay qızı Əliyeva

memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Memarlıq abidələrinin qorunması və bərpası şöbəsinin müdiri

16.

Aida Adil qızı Sadıqova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Təsviri, dekorativ-tətbiqi sənətlər və heraldika şöbəsinin müdiri

17.

Vüqar Qaracan oğlu Kərimli

kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun elmi katibi

18.

Ələkbər Məmməd oğlu Qasımov

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun elmi katibi

19.

Gülçin Əliabbas qızı Kazımlı

kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Kulturologiya şöbəsinin böyük elmi işçisi

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015