AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Türk xalqları ədəbiyyatı üzrə elmi şura

1.

Əsgər Adil oğlu Rəsulov

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin rəisi, sədr

2.

Almaz Qasım qızı Binnətova

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbi əlaqələri şöbəsinin müdiri, sədr müavini

3.

Töhfə Məmmədağa qızı Talıbova

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi nəşrlər və proqnozlaşdırma şöbəsinin müdiri, elmi katib

4.

Məmməd İrac oğlu Əliyev

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Türk xalqları ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri

5.

Ramiz Baxşəli oğlu Əskərov

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasının müdiri

6.

Jalə Fazil qızı Əliyeva

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Türk filologiyası kafedrasının professoru

7.

Yaşar Əliqulu oğlu Qasımbəyli

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbi əlaqələri şöbəsinin baş elmi işçisi

8.

Nizami Tağı oğlu Məmmədov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Türk xalqları ədəbiyyatı şöbəsinin baş elmi işçisi

9.

Elman Hilal oğlu Quliyev

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının professoru

10.

Füruzə Abdulla qızı Ağayeva

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasının professoru

11.

Şükufə İbrahim qızı Qədimova

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Türk filologiyası kafedrasının dosenti

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015