AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Dünya ədəbiyyatı üzrə elmi şura

1.

Gülər Həsən qızı Abdullabəyova

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Dünya ədəbiyyatı və komparativistika şöbəsinin müdiri, sədr

2.

Aynur Zakir qızı Sabitova

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin Xarici ölkələr ədəbiyyatı kadefrasının müdiri, sədr müavini

3.

Şükufə Çingiz qızı Vəliyeva

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Dünya ədəbiyyatı və komparativistika şöbəsinin böyük elmi işçisi, elmi katib

4.

İmamverdi Yavər oğlu Həmidov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri

5.

Vilayət Abbasqulu oğlu Cəfərov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Ərəb filologiyası şöbəsinin müdiri

6.

Bədirxan Balaca oğlu Əhmədov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Asiya xalqları ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri

7.

Şahin Həmid oğlu Xəlilli

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya və jurnalistika fakültəsinin dekanı

8.

Həmidə Əhməd qızı Əliyeva

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin elmi katibi

9.

Sevinc Saday qızı Zeynalova

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya və jurnalistika fakültəsinin nəzdində İngilis dilinin leksikologiya və üslubiyyatı kafedrasının müdiri

10.

Sevinc Tofiq qızı Rzayeva

filologiya elmləri doktoru, Bakı Slavyan Universitetinin Alman filologiyası kafedrasının müdiri

11.

Akif Əmirxan oğlu Bayramov

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Dillər kafedrasının müdiri

12.

Cavanşir Əziz oğlu Əliyev

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsinin baş elmi işçisi

13.

Lyudmila Hacıbaba qızı Səmədova

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Dünya ədəbiyyatı və komparativistika şöbəsinin baş elmi işçisi

14.

Fəridə Ağaəli qızı Vəlixanova

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun XX əsr (Sovet dövrü) Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin baş elmi işçisi

15.

Bəsirə Höccət qızı Əzizəliyeva

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Asiya xalqları ədəbiyyatı şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015