AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı və ədəbiyyat nəzəriyyəsi üzrə elmi şura

1.

Tehran Əlişan oğlu Mustafayev

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, sədr

2.

Tahirə Qəşəm qızı Məmmədova

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri,sədr müavini

3.

Gülnar Ramiz qızı Qəmbərova

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Uşaq ədəbiyyatı şöbəsinin elmi işçisi, elmi katib

4.

Şirindil Həsən oğlu Alışanov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun XX əsr (sovet dövrü) Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri

5.

İslam Eynəli oğlu Qəribov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri

6.

Nikpur Mirhüseyn oğlu Cabbarlı

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri

7.

Elnarə Seydulla qızı Akimova

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Uşaq ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri

8.

Hüseyn Məmməd oğlu Həşimli

filologiya elmləri doktoru, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının professoru

9.

Vaqif Soltan oğlu Verdiyev

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru

10.

Təyyar Salam oğlu Cavadov

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının professoru

11.

Bella Sirac qızı Musayeva

filologiya elmləri doktoru, Bakı Slavyan Universiteti Ədəbiyyat nəzəriyyəsi və dünya ədəbiyyatı kafedrasının professoru

12.

Pərvanə Bəkir qızı İsayeva

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

13.

Şahbaz Şamı oğlu Musayev

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015