AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Klassik ədəbi irs və folklorşünaslıq üzrə elmi şura

1.

Rafael Baba oğlu Hüseynov

akademik, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, sədr

2.

Mehdi Davud oğlu Kazımov

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin İran filologiyası kafedrasının müdiri, sədr müavini

3.

Aida Şahlar qızı Qasımova

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Ərəb filologiyası kafedrasının professoru, elmi katib

4.

Teymur Həşim oğlu Kərimli

akademik, AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi

5.

Muxtar Kazım oğlu İmanov

akademik, AMEA-nın Folklor İnstitutunun direktoru

6.

Vasim Məmmədəli oğlu Məmmədəliyev

akademik, Bakı Dövlət Universitetinin Ərəb filologiyası kafedrasının müdiri

7.

Nüşabə Həmid qızı Araslı

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Nizamişünaslıq şöbəsinin müdiri

8.

Paşa Əli oğlu Kərimov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

9.

Kamil Hüseyn oğlu Allahyarov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Elmi inkişaf və tədris layihələri şöbəsinin müdiri

10.

Füzuli Xeyrulla oğlu Gözəlov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Folklor İnstitutunun Müasir folklor şöbəsinin müdiri

11.

Şəfəq Ənvər qızı Əlibəyli

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Komparativistika və bədii tərcümə şöbəsinin müdiri

12.

Fəridə Əhəd qızı Əzizova

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri

13.

Nəsib Cümşüd oğlu Göyüşov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin müdiri

14.

Məhərrəm Paşa oğlu Qasımlı

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Şifahi xalq ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri

15.

Rəhilə Məmməd qızı Qeybullayeva

filologiya elmləri doktoru, Bakı Slavyan Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri

16.

Tərlan Aslan oğlu Quliyev

filologiya elmləri doktoru, Bakı Musiqi Akademiyasının Dillər və ədəbiyyat kafedrasının müdiri

17.

Mahirə Həmid qızı Quliyeva

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Füzulişünaslıq sektorunun müdiri

18.

Azadə Şahbaz qızı Musayeva

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin müdiri

19.

Seyfəddin Gülverdi oğlu Rzayev

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Folklor İnstitutunun Mifologiya şöbəsinin müdiri

20.

Kamandar Kazım oğlu Şərifov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin müdiri

21.

Qorxmaz Həsi oğlu Quliyev

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının professoru

22.

Qəzənfər Məhəmməd oğlu Paşayev

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun baş elmi işçisi

23.

Tərlan Cabbar oğlu Novruzov

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin Ədəbiyyat kafedrasının professoru

24.

Xəlil Həmid oğlu Yusifli

filologiya elmləri doktoru, Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının professoru

25.

Tofiq Davud oğlu Məlikli

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin böyük elmi işçisi

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015