AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Dünya dilləri üzrə elmi şura

1.

Azad Yəhya oğlu Məmmədov

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin Ümumi dil­çilik kafedrasının müdiri, sədr

2.

Leyla Mirhəsən qızı Cəfərova

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dilinin qrammatikası kafedrasının professor əvəzi, sədr müavini

3.

Cəmil Məmmədağa oğlu Babayev

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin Ümumi dilçilik kafedrasının müəllimi, elmi katib

4.

Nəsirulla Naib oğlu Məmmədov

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Ərəb filologiyası kafedrasının professoru

5.

İlham Mikayıl oğlu Tahirov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Dilçilik İnstitutunun Hind-Avropa dilləri şöbəsinin müdiri

6.

Məsmə Yusif qızı Qazıyeva

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin Linqvo­kulturo­logiya kafedrasının müdiri

7.

Şəfəq Ənvər qızı Əlibəyli

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Komparativistika və bədii tərcümə şöbəsinin müdiri

8.

Mikayıl Məhəmmədəli oğlu Cəfərov

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Rus dili (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının müdiri

9.

Aslan Məhəmmədəli oğlu Məmmədli

filologiya elmləri doktoru, Bakı Slavyan Universitetinin Ümumi dilçilik kafedrasının professoru

10.

Həbib Məmməd oğlu Zərbəliyev

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin Ümumi dilçilik kafedrasının professoru

11.

Bilal Bayram oğlu İsmayılov

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrasının professoru

12.

Fikrət Əlövsət oğlu Aslanov

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin Təhsil fakültəsinin nəzdindəki Xarici dillər kafedrasının professoru

13.

Nigar Çinqiz qızı Vəliyeva

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının professoru

14.

Sevinc Abbasqulu qızı Məhərrəmova

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Rus dilçiliyi kafedra­sının professoru

15.

Leyla Orxan qızı Vəzirova

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xarici dillər və onun tədrisi metodikası kafedrasının professoru

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015