AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Türkologiya üzrə elmi şura

1.

Kamal Mehdi oğlu Abdullayev

akademik, Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru, sədr

2.

İsmayıl Babaş oğlu Kazımov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Müasir Azərbaycan dili şöbəsinin müdiri, sədr müavini

3.

Elçin Əli oğlu İbrahimov

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Türk dilləri şöbəsinin müdiri, elmi katib

4.

Əbülfəz Aman oğlu Quliyev

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru

5.

Ramiz Baxşəli oğlu Əskərov

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasının müdiri

6.

Elbrus İslam oğlu Əzizov

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasının professoru

7.

Məmmədəli Dünyamalı oğlu Novruzov

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasının professoru

8.

Rüfət Əşrəf oğlu Rüstəmov

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Türk filologiyası kafedrasının müdiri

9.

Zemfira Musa qızı Əliyeva

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Dil nəzəriyyəsi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

10.

Buludxan Əziz oğlu Xəlilov

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Müasir Azərbaycan dili kafedrasının müdiri

11.

Adil Məmməd oğlu Babayev

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri

12.

Şaban Qulam oğlu Hüseynov

filologiya elmləri doktoru, Bakı Slavyan Universitetinin Türkologiya kafedrasının müdiri

13.

Natəvan Havar qızı Hacıyeva

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Tibb Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasının müdiri

14.

Mübariz İmran oğlu Yusifov

filologiya elmləri doktoru, Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasının professoru

15.

Kamil Kamal oğlu Bəşirov

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan dili və tədrisi metodikası kafedrasının dosenti

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015