AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Azərbaycan dili üzrə elmi şura

1.

Möhsün Zellabdin oğlu Nağısoylu

akademik, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, sədr

2.

Zemfira Əsgər qızı Şahbazova

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının professoru, sədr müavini

3.

Günel Əmirxan qızı Mirzəyeva

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Türk dilləri şöbəsinin böyük elmi işçisi, elmi katib

4.

Əbülfəz Aman oğlu Quliyev

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru

5.

İsmayıl Oruc oğlu Məmmədli

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Tətbiqi dilçilik şöbəsinin müdiri

6.

Sayalı Allahverdi qızı Sadıqova

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Terminologiya şöbəsinin müdiri

7.

Buludxan Əziz oğlu Xəlilov

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Müsir Azərbaycan dili kafedrasının müdiri

8.

Sənubər Əlövsət qızı Abdullayeva

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri

9.

Adil Məhəmməd oğlu Babayev

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri

10.

İkram Ziyad oğlu Qasımov

filologiya elmləri doktoru, Bakı Slavyan Universitetinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdir

11.

Qəzənfər Şirin oğlu Kazımov

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Azərbaycan dilinin tarixi şöbəsinin baş elmi işçisi

12.

Qara İbrahim oğlu Məşədiyev

filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Müasir Azərbaycan dili şöbəsinin baş elmi işçisi

13.

Məhərrəm Abbasəli oğlu Hüseynov

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının professoru

14.

Fikrət Ramazan oğlu Xalıqov

filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının professoru

15.

Tofiq Müzəffər oğlu Hacıyev

filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının professoru

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015