AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Molekulyar biologiya, biomühəndislik və biotibb üzrə elmi şura

 1.

Əhliman Tapdıq oğlu Əmiraslanov

akademik, AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin akademik-katibi, sədr

 2.

İradə Məmməd qızı Hüseynova

akademik, AMEA-nın vitse-prezidenti, sədr müavini

 3.

Samirə Məhəmmədrəhim qızı Rüstəmova

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Bioadaptasiya laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, elmi katib

 4.

Zeynal İba oğlu Əkpərov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun direktoru

 5.

Oqtay Kazım oğlu Qasımov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Biofizika İnstitutunun direktoru

 6.

İlham Əyyub oğlu Şahmuradov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Bioinformatika laboratoriyasının müdiri

 7.

Tərlan Həzərpaşa oğlu Məmmədov

AMEA-nın müxbir üzvü, Türkiyənin Akdeniz Universitetinin professoru

 8.

Həqiqət Əbdül qızı Qədirova

tibb elmləri doktoru, Elmi Tədqiqat Ağ Ciyər Xəstəlikləri İnstitutunun direktoru

 9.

Kərim Qulu oğlu Qasımov

biologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Biofizika İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

10.

Ramiz Tağı oğlu Əliyev

biologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Bitki fiziologiyası şöbəsinin müdiri

11.

Naib Xaliq oğlu Əminov

biologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Molekulyar sitogenetika şöbəsinin müdiri

12.

Şahniyar Mikayıl oğlu Bayramov

biologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Karbonun fotosintetik assimilyasiyasının enzimologiyası laboratoriyasının müdiri

13.

Səftər Yusif oğlu Süleymanov

biologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Hüceyrənin membran sistemləri laboratoriyasının müdiri

14.

Yaşar Mirzə oğlu Feyziyev

biologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Fotobioenergetika laboratoriyasının müdiri

15.

Mənsur Oyandur oğlu Bünyatov

tibb elmləri doktoru, Azərbaycan Tibb Universitetinin Məhkəmə təbabəti kafedrasının müdiri

16.

Eldar Köçəri oğlu Qasımov

tibb elmləri doktoru, Azərbaycan Tibb Universitetinin Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasının müdiri

17.

Kamilə Əliağa qızı Əliyeva

biologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Genetika və təkamül təlimi kafedrasının müdiri

18.

Balakişi Məmmədəli oğlu Hüseynov

tibb elmləri doktoru, Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan anatomiyası kafedrasının professoru

19.

Mehrac Əli oğlu Abbasov

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

20.

Ələmdar Çərkəz oğlu Məmmədov

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

21.

Qərib Novruz oğlu Mürşüdov

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Hesablama struktur biologiyası beynəlxalq laboratoriyasının müdiri

22.

Vidadi Məmmədağa oğlu Yusibov

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutunun Molekulyar biotexnologiya beynəlxalq laboratoriyasının müdiri

23.

İsmayıl Söhbət oğlu Zülfüqarov

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Proteomiks beynəlxalq laboratoriyasının müdiri

24.

Sahib Qurban oğlu Gülməmmədov

biologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Biokimya və biotexnologiya kafedrasının dosenti

25.

Nurməmməd Şamil oğlu Mustafayev

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015