AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Kataliz üzrə elmi şura

 1.

Eldar Bahadır oğlu Zeynalov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Nanokarbon katalizatorları iştirakında hidrogen peroksidlə oksidləşmə laboratoriyasının müdiri, sədr

 2.

Vaqif Malik oğlu Əhmədov

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Nanokompozit katalizatorlar laboratoriyasının müdiri, sədr müavini

 3.

Pəri Ağahüseyn qızı Muradova

kimya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Katalizatorların hazırlanması laboratoriyasının böyük elmi işçisi, elmi katib

 4.

İslam İsrafil oğlu Mustafayev

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutunun Enerjiqənaətedici radiasiya prosesləri laboratoriyasının müdiri

 5.

Keykavus Yusif oğlu Əcəmov

kimya elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Neftin, qazın kimyası və emal texnologiyası laboratoriyasının müdiri

 6.

Arif Cavanşir oğlu Əfendi

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Ekoloji kataliz laboratoriyasının müdiri

 7.

Eldar İsa oğlu Əhmədov 

kimya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Fiziki və kolloid kimya kafedrasının müdiri

 8.

Vaqif Laçın oğlu Bağıyev

kimya elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Yeni kimyəvi materiallar və texnologiyalar laboratoriyasının müdiri

 9.

Səfa İslam oğlu Abbasov

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Heterogen kataliz laboratoriyasının müdiri

10.

Akif Şıxan oğlu Əliyev

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Nanoelektrokimya və elektro­kataliz laboratoriyasının müdiri

11.

Azər Əlibala oğlu Qasımov

texnika elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Neft-kimya proseslərinin texnologiyası laboratoriyasının müdiri

12.

Rəna Ələkbər qızı Cəfərova

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Spektroskopik analizi laboratoriyasının müdiri

13.

Etibar Hümmət oğlu İsmayılov

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Molekulyar maqnetiklər və keçiricilər laboratoriyasının baş elmi işçisi

14.

Surayyə Bəkir qızı Ağayeva

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Heterogen kataliz laboratoriyasının baş elmi işçisi

15.

Sabit Eyyub oğlu Məmmədov

kimya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Fiziki və kolloid kimya kafedrasının professoru

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015