AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Neft kimyası üzrə elmi şura

 1.

Hikmət Camal oğlu İbrahimov

texnika elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, sədr

 2.

Təranə Aslan qızı Məmmədova

texnika elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, sədr müavini

 3.

Səadət Məmmədəmin qızı Əsgərzadə

texnika elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Neftin kompleks emalı və texniki-iqtisadi əsaslandırılması laboratoriyasının müdiri, elmi katib

 4.

Ağadadaş Mahmud oglu Əliyev

akademik, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Oksidləşdirici heterogen kataliz söbəsinin müdiri

 5.

Hafiz Mütəllim oğlu Əlimərdanov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Neft kimya sintezi şöbəsinin müdiri

 6.

Mirzə Məmməd oğlu Mövsümzadə

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

 7.

Elmar Şahmar oğlu Abdullayev

texnika elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun baş mühəndisi

 8.

Səyyarə Qulam qızı Əliyeva

texnika elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Reaktiv və dizel yanacaqları laboratoriyasının müdiri

 9.

Gülbəniz Siyavuş qızı Muxtarova

texnika elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Neftlərin tədqiqi və yağların alınma texnologiyası laboratoriyasının müdiri

10.

Həqiqət Əliəşrəf qızı Cavadova

texnika elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun Aşqar və sürtgü yağları kompozisiyası laboratoriyasının müdiri

11.

Sərdar Bahadur oğlu Zeynalov

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Biomimetik katalizatorlar üçün üzvi liqandların sintezi laboratoriyasının müdiri

12.

Sevinc Əbdülhəmid qızı Məmmədxanova

kimya elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Kimya-texnologiya fakültəsinin dekanı

13.

İbrahim Qərib oğlu Məmmədov

kimya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının müdiri

14.

Fikrət Məmməd oglu Sadıxov

texnika elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Kimya sənayesinin yan məhsullarının emalı laboratoriyasının müdiri

15.

Pərvin Şamxal qızı Məmmədova

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun Yağlayıcı-soyuducu mayelərə aşqarlar laboratoriyasının müdiri

16.

Musa Rza oğlu Bayramov

kimya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının müdiri

17.

Ələkbər Ağasəf oğlu Həsənov

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Neft-kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası kafedrasının müdiri

18.

Elmira Əli qızı Nağıyeva

texnika elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun Motor yağlarına çoxfunksiyalı aşqarlar laboratoriyasının baş elmi işçisi

19.

Əkbər Əli oğlu Ağayev

kimya elmləri doktoru, Sumqayıt Dövlət Universitetinin Üzvi maddələrin texnologiyası kafedrasının professoru

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015