AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Astrofizika üzrə elmi şura

1.

Namiq Sərdar oğlu Cəlilov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının direktoru, sədr

2. 

Elçin Səfəralı oğlu Babayev

fizika üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, sədr müavini

3. 

Orxan Vaqif oğlu Xəlilov

astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının elmi katibi, elmi katib

4. 

Əyyub Salah oğlu Quliyev

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Planetlər və kiçik səma cismləri şöbəsinin baş elmi işçisi

5. 

Nəriman Zeynalabdı oğlu İsmayılov

fizika elmləri doktoru, AMEA-nın Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Qalaktikalar və ulduzəmələgəlmə prosesləri şöbəsinin müdiri

6. 

Vaqif Əli oğlu Məhərrəmov

fizika elmləri doktoru, Azərbaycan Texniki Universitetinin Radiotexnika və televiziya sistemləri kafedrasının müdiri

7. 

Cəfər Müseyib oğlu Quluzadə

fizika elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Astrofizika kafedrasının professoru 

8. 

Sabir Həsən oğlu Məmmədov

fizika elmləri doktoru, AMEA-nın Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Kosmik plazma və Heliogeofiziki problemlər şöbəsinin baş elmi işçisi

9. 

Xıdır Mustafa oğlu Mikayılov

fizika üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini

10. 

Qulu Əhməd oğlu Həziyev

fizika üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Batabat Astrofizika Rəsədxanasının direktoru

11. 

Canməmməd Nizam oğlu Rüstəmov

fizika üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Ulduz atmosferləri fizikası və maqnetizm şöbəsinin müdiri

12. 

Ədalət Əbülfət oğlu Ətayi

fizika üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Planetlər və kiçik səma cismləri şöbəsinin müdiri

13.

Bayram Nizam oğlu Rüstəmov

fizika üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Qoşa ulduzlar və eruptiv proseslər şöbəsinin müdiri

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015