AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Texnika üzrə elmi şura

1.     

Arif Mir Cəlal oğlu Paşayev

akademik, Milli Aviasiya Akademiyasının rektoru, sədr

2. 

Afiq Rəşid oğlu Həsənov

AMEA-nın müxbir üzvü, Milli Aviasiya Akademiyasının prorektoru, sədr müavini

3.  

Sevda Rafiq qızı İbrahimova

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, Milli Aviasiya Akademiyasının Aerokosmik İnformasiya Sistemləri kafedrasının dosenti, elmi katib

4.  

İsmayıl Mahmud oğlu İsmayılov

AMEA-nın müxbir üzvü, Milli Aviasiya Akademiyasının Aerokosmik İnformasiya Sistemləri kafedrasının professoru

5.     

Mustafa Rəhim oğlu Mustafayev

texnika elmləri doktoru, Milli Aviasiya Akademiyasının Tədrisin təşkili və elmi kadrların hazırlığı idarəsinin rəisi

6.     

Arif Rza oğlu Şərifov

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin elm və texnika işləri üzrə prorektoru

7.     

İradə Nüsrət qızı Şirinzadə

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin İnşaat materialları kafedrasının müdiri

8.   

Arif Tapdıq oğlu Məmmədov

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Materiallar texnologiyası kafedrasının müdiri

9.     

Tahir Müdhəd oğlu Lazımov

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Texniki Universitetinin Elektroenergetika və elektrik təchizatı sistemləri kafedrasının müdiri

10.  

Yunis Nəcəf oğlu Qəhrəmanlı

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Kimya və qeyri-üzvi maddələrin  texnologiyası kafedrasının müdiri

11. 

Hüseyn Surxay oğlu Orucov

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Texniki Universitetinin Elektronika kafedrasının müdiri

12.  

Qəhrəman Söyün oğlu Həsənov

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Elm və texnika işləri üzrə prorektor müavini

13.  

Ağarəhim Tofiq oğlu Rəhimov

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Texniki Universitetinin Radiotexnika və televiziya sistemləri kafedrasının professoru

14.  

Ruslan Afiq oğlu Həsənov

texnika elmləri doktoru, Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi-tədqiqat işləri üzrə analitik şöbəsinin müdiri

15.  

Tofiq Məhəmməd oğlu Mansurov

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Texniki Universitetinin Telekommunikasiya və informasiya təhlükəsizliyi kafedrasının professoru

16.  

Bəxtiyar Məqatil oğlu Əzizov

texnika elmləri doktoru, Milli Avi­asiya Akademiyasının Ətraf mühitin aerokosmik monitorinqi kafedrasının professoru

17.  

Əsgər Həbib oğlu Tağızadə

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Texniki Universitetinin Avtomobil daşınmaları və yol hərəkətinin təşkili kafedrasının professoru

18.  

Lətafət Abbas qızı Qardaşova

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Doktorantura  şöbəsinin  müdiri

19.  

Ələsgər Səməd oğlu Gülgəzli

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Tətbiqi mexanika kafedrasının professoru

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015